A Rába és a Kemenesalja Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlata


Riasztással indult, a minősítés megszerzésével zárult a Rába és Kemenesalja Mentőcsoport gyakorlata
2014. szeptember 20. 16:00

Szeptember 19-én riasztással vette kezdetét a Rába és Kemenesalja Mentőcsoport kétnapos nemzeti minősítő gyakorlata. A Rába Mentőcsoport Nicken, a Kemenesalja Mentőcsoport pedig Pápocon hajtotta végre a feladatokat. Mindkét mentőcsoport kiállta a próbát, szakszerűen és gyorsan oldották meg a rájuk váró feladatokat, így a gyakorlat szeptember 20-án a nemzeti minősítés megszerzésével zárult.

A mentőcsoportok gyakorlatát elméleti felkészítés előzte meg, ahol az önkéntesek bővítették ismereteiket, felkészültek a természeti, civilizációs és egyéb katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, elhárítására, valamint a helyreállítás során jelentkező polgári védelmi feladatok végrehajtására.

Szeptember 19-én ünnepélyes megnyitóval kezdődött a Sárvári Járási Rába Mentőcsoport és a Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlata. A sárvári megnyitón dr. Galántai György, járási hivatalvezető, valamint Kondora István, a város polgármestere mondott köszöntő beszédet, majd Pajor László tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő nyitotta meg a gyakorlatot. Celldömölkön Ágh Péter országgyűlési képviselő méltatta az önkéntes összefogásban rejlő erőt, a mentőcsoportok megalakulásának jelentőségét, ezt követően Seper András tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese kívánt sikeres gyakorlatot az önkénteseknek.

     

A mentőcsoportok feladatai – hasonlóan a korábban minősítést szerzett Írottkő, Borostyánkő, Hármashatár és Hegyhát Mentőcsoportéhoz – rendkívül összetettek voltak. Szerepeltek köztük árvízi védekezési feladatok, úgy mint védmű magasítása, megerősítése, bordás megtámasztás, ellennyomó medence, illetve ideiglenes védmű építése, fóliázás, vízszivattyúzás. Mindemellett viszont különböző, rendkívüli időjárásból adódó feladatok megoldása, továbbá tűzoltás és mélyből mentés is várt az önkéntesekre. A mentőcsoportok műszaki-kárelhárítási és kutatási-mentési egységein túl a logisztikai és egészségügyi egységeknek is bőven jutott feladat. Utóbbiak a szituációs feladatok szerint bajbajutott személyek egészségügyi ellátásában, ideiglenes elhelyezésében működtek közre, valamint gondoskodtak az állomány ellátásáról, a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

     

Az értékelés során az elöljárók kiemelték, hogy a gyakorlati feladatok végrehajtásra során mindkét mentőcsoportnál megfigyelhető volt az összefogott, összehangolt munkavégzés, a szakszerű beavatkozás, így a Rába és a Kemenesalja Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlatát is „MEGFELELT”-re minősítették. A sikeres teljesítéssel immár a megye mind a hét mentőcsoportja rendelkezik nemzeti minősítéssel, vagyis önállóan is beavatkozhatnak az egyes káresemények felszámolása során.