„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat”


Október 26-án a celldömölki járás védelmére megalakult Kemenesalja Mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlatával bezárult a kör, és a megye mind a hét járásában található olyan önkéntes mentőcsoport, amely szükség esetén hatékonyan beavatkozhat az élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A 40 főt számláló mentőcsoport tagsága a jánosházi, pápoci, csöngei és celldömölki önkéntes tűzoltó egyesület, a jánosházi és egyházashetyei polgárőr egyesület, a Celldömölki-Sághegyalja Zrt. tagjaiból, valamint elhivatott és a „A katasztrófavédelem nemzeti ügy” elvét magukénak valló magánszemélyekből áll össze. A mentőcsoport munkáját egy erőgép, egy teleszkópos markoló, egy gumikerekes kotró, egy darus teherautó, egy autóbusz, és egy mikrobusz segíti. 

A felsorolt humán és technikai erőforrásokkal ellátott mentőcsoport képes speciális feladatok ellátására, úgymint a lakosság ellátása, kitelepítése és kimenekítése, ideiglenes befogadóhely kialakítása, helyi vízkárok elleni védekezés. Speciális képessége, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek műszaki és személyi mentési feladataiban hatékony támogatást nyújt az elsődleges beavatkozó erőknek. 

A Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport megalakulására szervezett rendezvény ünnepélyes eskütétellel vette kezdetét a városi művelődési központ előtti téren, ahol a Fehér László, polgármester, majd Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató mondott köszöntőt. Aztán felcsendültek a Bánk bán hangjai, Horváthné Stukics Erzsébet önkéntes mentő kilépve a sorból előolvasta az eskü szövegét, és a mentőcsoport tagjai egy emberként esküdtek fel a járás védelmére.

Az esküt Ágh Péter, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde követte. A honvédelmi és rendészeti bizottság tagja egy Márai Sándor idézettel indította szónoklatát, mely szerint „az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk”. Mint mondta, másokért dolgozni, szolgálni másokat az élet egyik legnagyobb értelme, és ezt a célt minden hivatásban meg lehet találni. Martin Luther Kinget idézve pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki tehet jót, mindenki, akit a szíve erre vezérel! Ez a nemes szándék vezérli az önkéntes járási mentőcsoportok tagjait is, melyek az országban elsőként Vas megyében jöttek létre. Azok az emberek, akik önszántukból vállalták mások védelmét, az ország összes polgárának példával járnak elől mind elhivatottságból, mind szolgálatkészségből, más szóval emberszeretetből. 

Rendszerbeállító gyakorlattal folytatódott a rendezvény, mely során a mentőcsoport felkészült a védekezéshez alkalmazott munkaeszközökkel, az egyéni védőeszközökkel való munkavégzésre, valamint begyakorolta, hogyan működjön együtt a védekezésekben együttműködő szervekkel és szervezetekkel. 

A gyakorlat feltételezése szerint egy tűzveszélyes folyadékot szállító gépjármű személyautóval ütközött, melynek következtében mindkét jármű sofőrje megsérült, és beszorult autójába. Az első feladat a sérültek kimentése és elsődleges egészségügyi ellátásuk biztosítása volt. A baleset során veszélyes anyag került a szabadba, és a Kemenesalja Mentőcsoport beavatkozására vált szükségessé annak megakadályozására, hogy az anyag beszivárogjon a csatornarendszerbe. Ezzel párhuzamosan megelőző intézkedéseket is végre kellett hajtaniuk, lezárták a veszélyeztetett területet, kimenekítették a közeli társasház lakóit, valamint ideiglenes elhelyezésükre befogadóhelyről gondoskodtak. A veszélyes anyag természetbe jutása miatt összeült a helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportja, és további feladatokat határozott meg a mentőcsoportnak. A beavatkozás ideje alatt hirtelen heves zivatar érkezett, nagy mennyiségű csapadékot hozott magával, és elöntéssel fenyegette a város mélyebben fekvő utcáit. Ám a mentőcsoport ebben a helyzetben is helyt állt, annak érdekében, hogy a lakóházakat megvédje, ideiglenes védmű építésével elvezetett az esővizet a veszélyeztetett területről. 

A gyakorlatot értékeléssel zárták, mely során az elöljárók megállapították, hogy a mentőcsoport a feladatokat a biztonsági előírások szem előtt tartása mellett szakszerűen és pontosan hajtotta végre, így joggal érdemelték ki a „MEGFELELT” minősítést. A követelmények teljesítésével a Kemenesalja Mentőcsoport rendszerbe állt, és minden erejével azon lesz, hogy szükség esetén részt vegyen a járás védelmében.