Bírságok és hozzájárulások


Tájékoztató a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével kapcsolatban

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

Bírság
típusa
Jogszabályi hivatkozás
Bankszámla elnevezése
Bankszámla
száma
Tűzvédelmi
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10023002-00283494-20000002
Piacfelügyeleti
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10023002-00283494-20000002
Katasztrófavédelmi
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10023002-00283494-20000002
ADR (közúti)
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000
RID (vasúti)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000
ADN (vízi)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000
ICAO TI (légi)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000
Helyszíni bírság
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000
Eljárási bírság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
bírság letéti számla
MÁK
10032000-01040047-00000000

 

Tűzvédelmi hozzájárulás

A biztosítókat terhelő tűzvédelmi hozzájárulás bevételét a BM OKF 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámla javára kell befizetni. A hozzájárulás befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a hozzájárulás típusára és a hozzájárulás fizetésre kötelezett nevére. 

Hozzájárulás
típusa
Jogszabályi hivatkozás
Bankszámla elnevezése
Bankszámla
száma
Tűzvédelmi
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
előirányzat felhasználási keretszámla
MÁK 10023002-00283494-00000000
IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000
SWIFT CODE MANEHUHB