Egyedi közzétételi lista új


Egyedi közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavar bejelentéséhez szükséges adatlap

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Adatlap
A "hozzáférés üzemeltetői adatokhoz" körben megadott adatok

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 45.§

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Önkéntes mentőszervezetek Nemzeti Minősítési Rendszere

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet 57.§ (1) bekezdése.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Az egyes önkormányzati tűzoltóságokra eső veszélyeztetettségi pontszámok

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet 13.§ (6) bekezdés alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Veszélyeztetettségi pontszámok
Veszélyes áru vasúti vagy vízi szállítással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.§ (1) és 7.§ (1) bekezdései alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokkal kapcsolatos adatok

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga és a javasolt szakirodalom köre

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Az egyes tűzvédelmi szakértői szakterületek vizsga törzsanyaga

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Vegyész
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Olajipari
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Gépész
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Gépipari
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Építész
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Elektromos
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Beépített jelző
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Tűzvizsgálat
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Tűzoltókészülék
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Beépített oltó
A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatai

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Aktív és passzív lakosságtájékoztatási források

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet IX. fejezete, a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 7/2012. BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
A közepes mértékben és a nagymértékben veszélyeztetett megyék védelmi terve

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4 /2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A rendszeresített és rendszerből kivont tűzvédelmi technikák (eszközök) naprakész állapota

A 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 7.§ (4) alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az együttműködési szerződéses kapcsolatban álló ÖTE-kről és az együttműködés tartalmáról készült nyilvántartás

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 3/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás 8. pontja alapján.

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    ÖTE EMÜ-k
Gazdálkodási adatok
Az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományokra és az adományozókra vonatkozó adatok

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás  a BM Országos Katsztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 7/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.

Közzétéve:  2016. október 13.
Letöltés:    Adományok 2016.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 04.Adományok 2012.
2016. október 13.Adományok 2015.
2016. augusztus 04.Adományok 2013.
2016. augusztus 04.Adományok 2014.