Hatósági felhívás gázszakértő nyilvántartásba vételről


A katasztrófavédelmi kirendeltségek eljárásában kirendelhető gázszakértők hatósági szakértői nyilvántartásba vételével és kijelölésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatban az elmúlt időszakban több jogszabály módosult, valamint jelent meg.

A módosult, valamint az újonnan megjelent jogszabályok a következők:

  • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (definíciók, valamint 88-89.§)
    Hatályos: 2014.02.25.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV.3.) kormányrendelet. Hatályos: 2014.05.03.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV.3.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet). Hatályos: 2014.05.03.

A BM rendelet alapján hatósági eljárás a kirendeltségen indulhat hivatalból, vagy kérelemre.

A hatóság kérelemre eljárást indít abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos, vagy a társasház nem ért egyet a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal és annak átvételétől számított 30 napon belül kérelmet nyújt be a hatóság felé a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából. A katasztrófavédelmi kirendeltség a gázszolgáltatók által végzett műszaki-biztonsági felülvizsgálatok szakszerűségének és a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági megfelelőségének megállapítására hatósági szakértőt, vagy igazságügyi szakértőt rendel ki. Az eljárás során kirendelhető hatósági szakértőkről a katasztrófavédelmi igazgatóságok nyilvántartást kötelesek vezetni.

A hatósági szakértőként nyilvántartásba vételét kérheti, aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által nyilvántartott műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosult gázszerelők névjegyzékében szerepel, amennyiben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a következő kérelmet nyújtja be, amely alapján végezhető szakértői tevékenysége Vas megyében.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket szükséges csatolni:

  • a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerinti, а gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedély másolat
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, általános tételű eljárási illetéket, (jelenleg 3000,-Ft)

A hatósági szakértő kirendelésével kapcsolatos eljárási költség (a hatósági szakértő teljes térítési összege szakvélemény kiállítása esetén) 13.000 forint/ügyfél.

A tevékenységét magánszemélyként (eseti), vagy adószámos magánszemélyként (rendszeres, üzletszerű) ellátó kirendelésre kerülő hatósági szakértő 13000,-Ft szakértői díja személyi juttatásként kerül elszámolásra. Ezt ‑ a szakértő nyilatkozatától függő jövedelem tartalom függvényében – további 27 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó terheli. A kifizetett szakértői díjból az adó és járulék előzetesen levonásra kerül.

A tevékenységét egyéni vállalkozóként, vagy gazdálkodó szervezet tagjaként, megbízottjaként ellátó kirendelésre kerülő szakértő díja számla alapján kerül kifizetésre.

A nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelmezőnek szükséges nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét az igazgatóság a honlapján közzéteheti-e.

A fentiek figyelembevételével kérem, nyilatkozzon a nyilvántartásba vételről.