Helyi Védelmi Bizottságok


Helyi védelmi bizottságok
HVB Beosztás Név (rendfokozat) Munkahely Hivatali telefon/fax Mobil-telefon E-mail cím
Celldömölk elnök Gecse József Celldömölki Járási Hivatal 95/795-001 95/777-840
95/777-843
  gecse.jozsef@vas.gov.hu; vedelmi.celldomolk@vas.gov.hu
titkár Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna Celldömölki Járási Hivatal 95/777-842
95/795-002 95/777-843
  bagicsne.zsuzsanna@vas.gov.hu
Körmend elnök Gombásné Nardai Ibolya Körmendi Járási Hivatal 94/592-931   gombasne.ibolya@vas.gov.hu  vedelmi.kormend@vas.gov.hu
titkár Ozsváthné Porkoláb Adél Körmendi Járási Hivatal 94/592-939   ozsvathne.adel@vas.gov.hu
Kőszeg              elnök dr. Kapiller Sarolta Kőszegi Járási Hivatal (561-547) 94/500-576, 561-547/12    kapiller.sarolta@vas.gov.hu; vedelmi.koszeg@vas.gov.hu 
titkár Szele Tamásné Kőszegi Járási Hivatal 94/500-575, 561-547/15    szele.tamasne@vas.gov.hu  vedelmi.koszeg@vas.gov.hu 
Sárvár elnök dr. Galántai György Sárvári Járási Hivatal 95/523-210 95/523-179   galantai.gyorgy@vas.gov.hu; vedelmi.sarvar@vas.gov.hu
titkár dr. Németh Gábor Sárvári Járási Hivatal 95/523-214 95/523-210   nemeth.gabor@vas.gov.hu
Szentgotthárd elnök dr. Orbán István Szentgotthárdi Járási Hivatal 94/795-680 94/795-696   orban.istvan@vas.gov.hu; vedelmi.szentgotthard@vas.gov.hu
titkár Hegyes Anikó Szentgotthárdi Járási Hivatal 94/553-028 94/795-695   hegyes.aniko@vas.gov.hu
Szombathely elnök dr. Kovács Györgyi Szombathelyi Járási Hivatal 94/501-801 94/501-800   kovacs.gyorgyi@vas.gov.hu, vedelmi.szombathely@vas.gov.hu
titkár dr. Lampért Bernadett Szombathelyi Járási Hivatal 94/501-802  

lampert.bernadett@vas.gov.hu

Vasvár elnök Tauszné Vincze Edit Vasvári Járási Hivatal 94/572-041   tauszne.edit@vas.gov.hu; vedelmi.vasvar@vas.gov.hu
titkár Somogyiné Jakab Ildikó Vasvári Járási Hivatal

94/572-045

94/572-079

  somogyine.ildiko@vas.gov.hu