Hírek


Közgyűlés a velemi és alsószölnöki önkéntes tűzoltóknál
2018. február 12. 12:30
A szombathelyi és körmendi hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködő egyesületek közül február 10-én Velem és Alsószölnök településeken tartottak közgyűlést

A 29 főt számláló velemi önkéntes tűzoltóknál az elmúlt esztendőt Sztanics Benjamin parancsnok értékelte. Beszámolójában kitért a beavatkozásaikra, a pályázaton 2017-ben nyert mintegy 656.000.- Ft összegű tűzoltó szakfelszerelésekre, valamint a 2018-as év terveire. A pénzügyi beszámolót a hozzászólások követték, amelyen felszólalt a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, Göncz Szabolcs tű. alezredes, aki az elmúlt év szakmai munkáját értékelve kiemelte, hogy a Kőszeg-hegyalján működő számos egyesület között a velemi is kivette részét a tavalyi év rendkívüli időjárási körülményeiből adódó viharok utáni kárfelszámolásban. A parancsnok biztatta őket az idei év pályázati lehetőségeinek kihasználására, melyhez szakmai segítséget is ígért.

Index fotó: Göncz Szabolcs tű. alezredes

Az alsószölnöki önkéntes tűzoltóknál Trájber Tamás elnök tartotta meg pénzügyi beszámolóját a 2017-es évről, amit a közgyűlés elfogadott, majd ismertette 2018-as évre tervezett feladatokat. Az egyesület parancsnoka Mákos Imre tájékoztatta a tagságot a 2017-es évben végrehajtott szakmai feladatokról, ismertette az egyesület kárfelszámolási tevékenységét, majd kitért a 2018-as év feladatira. Az egyesület főbb feladatának meghatározta a tagság folyamatos képzését, valamit az új gépjárműfecskendőn található tűzoltó szakfelszerelések készségszintű használatának elsajátítását.

A települést Monek Zsolt polgármester, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot Hegyi László tű. százados, valamit Tóth Miklós tű. főhadnagy képviselte. A közgyűlés nyitásaként három fiatal tűzoltó tett fogadalmat és lettek az egyesület teljes jogkörű tagjai. Hegyi László hozzászólásában megemlékezett a 2017-es esztendő főbb eseményeiről - a rendkívüli időjárás által okozott károk felszámolásban, és a műszaki mentésekben történt - egyesület által végrehajtott eredményes beavatkozásokról. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósától kapott gépjárműfecskendővel kapcsolatban kiemelte, hogy a térség tűzvédelme jelentős mértékben javult, ezáltal a műszaki mentéseknél is hatékonyabbá vált az egyesület.

Fotó: Alsószölnök ÖTE

 

 


 

Kapcsolódó képek:

Közgyűlés a velemi és alsószölnöki önkéntes tűzoltóknál Közgyűlés a velemi és alsószölnöki önkéntes tűzoltóknál