Kimenekítés, kitelepítésKimenekítés, kitelepítés

Vannak olyan katasztrófahelyzetek (árvíz, veszélyes anyag kiszabadulása szállítása vagy a felhasználás során, nukleáris erőmű balesete, földrengés), amikor a lakosságnak ell kell hagynia ideiglenesen a lakóhelyét,ezt nevezzük kitelepítésnek, kimenekítésnek.
Kitelepítés: a veszélyeztető esemény . által sújtott vagy fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, szervezett kivonása;
Kimenekítés: amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása;
Kitelepítés, kimenekítés elrendelése és visszatelepítés: A kitelepítésről, kimenekítésről szóló felhívást a helyi rádió, televízió, írott sajtó, falragaszok, hangosbemondó útján teszi közzé a település polgármestere, vagy a megyei közgyűlés elnöke.
A felhívás közzététele után haladéktalanul meg kell kezdeni a készenléti csomag összeállítását, majd jelentkezni kell a megadott gyülekezési helyen, ahol személyi igazolvány alapján nyilvántartásba veszik a kitelepítendő, kimenekítendő lakosságot. Lehetőség van saját járművel rokonokhoz történő elutazásra is. Ilyenkor ezt a szándékot a gyülekeztető helyen közölni kell.A veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következményeinek felszámolása után haladéktalanul megkezdődik a lakosság visszatelepítése.