Nemzeti minősítő gyakorlatKörmenden tartották az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlatát november 17-18-án.

A gyakorlat szerint a Rába völgyében kialakult rendkívüli árvíz levonulása miatt mozgósítani kellett a területi rendeltetésű Őrség Mentőcsoportot, és a védekezési munkálatok sokasága, az abban részt vevő szervek leterheltsége miatt át kellett vezényelni a szomszédos megyéből a Zala Mentőcsapatot.
 
November 16-án, pénteken este értesítették a csapatokat, hogy szombat reggel 8 órakor jelenjenek meg a megalakítási helyen, Körmenden, a Rendészeti Szakközépiskolában. Reggel a teljes állomány megérkezett a kijelölt pontra, és az eligazítás után megkezdték a feladatok végrehajtását. 
                  

Több helyszínen és több időpontban, folyamatosan dolgoztak a csapatok. Az Őrség Mentőcsoport Horváth Tibor tű. alezredes, a Zala Mentőcsapat pedig Cselényi Attila tű. százados vezetésével közösen, összehangoltan hajtotta végre a feladatokat. Az első kárhelyen tűzoltási és műszaki mentési feladattal találták szemben magukat: önállóan eloltottak egy lángoló gépjárművet, és az egészségügyi alegység bevonásával ellátták a „közúti baleset” során az egyik járműbe beszorult sérülteket.
 
Ezt követően különféle árvízvédelmi feladatok ellátása során bizonyítottak a csapatok. A búvár komponens vízből mentési gyakorlatot hajtott végre, a vízkárelhárítási komponens pedig nyúlgátat épített, buzgárt fogott el, gátat fóliázott, lakóházat védett a víztől, valamint árvíz sújtotta területről telepített ki embereket.
 
          
 
A csapatok erőt és fáradságot nem kímélve, fegyelmezetten, közös erővel igyekeztek megfelelni az árvízi és vízimentési helyzetekre kidolgozott alapvető szakmai követelményeknek, amelyeket a Nemzeti Minősítési Rendszer rögzít. A két nap folyamán kilenc kárhelyszínen folyamatosan 168 ember dolgozott, összesen 36 órán keresztül. A gyakorlat végrehajtását nehezítették a kora téli időjárási, valamint a sajátságos földrajzi viszonyok. Az árvízi védekezésben szakértőként közreműködött a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere, az ő szakmai útmutatása mellett épült ki a nyúlgát, hajtották végre a csapatok a buzgár-elfogást, gátfóliázást, és lakóházbevédési feladatot.
 
A kétnapos gyakorlaton részt vett Kampel Oszkár tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és Egri Gyula tű. alezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
 
A minősítő bizottság vezetője, Jackovics Péter tű. alezredes, műveletirányítási főosztályvezető megfeleltre értékelte az Őrség és a Zala mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatát. A minősítő bizottság tagjaként jelen volt Farkasné Fazekas Mária tű. alezredes és Beke Zoltán tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelők, valamint Ökrös Árpád tű. őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa.
 
A minősítésről
 
A Nemzeti Minősítő Rendszer egy szakmai minimum követelményrendszer. Teljesítése jogosítja fel a mentőcsapatokat arra, hogy lezárt kárterületen beavatkozást végezhessenek.
 
Megszerzéséhez szigorú egészségügyi, szakmai és technikai feltételeknek kellett megfelelni a csapatoknak, hogy a kutatási, mentési és kárfelszámolási szakfeladatok területi szinten történő ellátásában részt vehessenek, illetve az elsődleges beavatkozó erők munkáját szakszerűen segíthessék.
 
Az Őrség Mentőcsoport a minősítési rendszer követelményeinek teljesítésével bebizonyította, hogy a kemény munka meghozza gyümölcsét. Szakszerűen, önállóan, szervezetten dolgozott, hogy ezentúl az ország bármely területén segítséget nyújthasson a bajbajutottaknak.