Szakhatósági eljárás


Szakhatósági eljárás

 

Ssz.

Eljárás megnevezése

I. fok

II. fok

1

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezése

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

2

A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog valamennyi engedélyezési eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

3

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárás

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

4

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai forgalomba helyezésére irányuló eljárás

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

5

A kulturális örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek telekalakítási eljárása, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

6

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos, "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárások

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

7

A nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban.

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

 

8

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban, a nyomvonalas létesítmény, valamint szélerőmű engedélyezése kivételével

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

9

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

 

10

Az autógáztöltő-állomások építésügyi engedélyezési eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

11

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési,, használatbavételi átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása, Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, és átalakítása esetén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

12

Az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény esetén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

13

Bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utlógondozó otthon működési engedélyezési eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

14

Családi napközi, valamint az alternatív napközbeni ellátás működési engedélyezési eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

15

Építésügyi hatóság engedélyezési eljárások
az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület, valamint „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület, mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek, a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építése esetén.

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

16

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, ha az építési tevékenység eredményeként zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény létesül

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

17

Működési engedélyezési eljárás olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

18

Nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás működési engedélyezése, működési engedély módosításának eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

19

Szálláshely engedélyezési eljárása 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

20

Szociális és gyámhivatal szociális foglalkoztatás engedélyezési eljárása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

21

Telekosztás és telekhatár-rendezés esetén, ha a telekalakítást követően keletkező telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felől az építési helyen kívül eső épület áll

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

2

Telepengedélyezési eljárás során ellenőrzéshez kötött tevékenységek:
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. gépjárműjavítás, karbantartás
7. hangszergyártás
8. illóolajgyártás
9. irodabútor gyártása
10. irodai papíráru gyártása
11. játékgyártás
12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13. konyhabútorgyártás
14. kötött, hurkolt kelme gyártása
15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
16. papír csomagolóeszköz gyártása
17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
18. tároló fatermék gyártása
19. testápolási cikk gyártása
20. textilszálak fonása
21. textilszövés
22. textil, szőrme mosása, tisztítása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

23

Telepengedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek:
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. fűrészárugyártás
4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
8. kőolaj-feldolgozás
9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
11. motorkerékpár gyártása
12. műanyag csomagolóeszköz gyártása
13. műanyag építőanyag gyártása
14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
16. papírgyártás
17. ragasztószergyártás
18. szőnyeggyártás
19. tapétagyártás
20. tisztítószer gyártása
21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
22. vegyi szál gyártása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

24

Zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezése

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

25

A bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában, ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

26

A jogellenes cselekmények megelőzését és felszámolását szolgáló Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Terv jóváhagyására irányuló eljárás

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

27

A kulturális örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek telekalakítási eljárása, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

28

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárás

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

29

A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében, nyitott sugárforrás esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

30

A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nuikleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében, nyitott sugárforrás esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

31

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek építése, átalakítása, megszüntetése esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

32

Építmények építési hatósági eljárásai az első végleges használatbavételéig:
1. magas építmények
2. 20.000 nm összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények
3. 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények
4. 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények
5. 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek
6. fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter fölött történik

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

33

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárás, ha a termelt és szolgáltatott víz - gáztartalmának vizsgálata alapján - "B" vagy "C" gázfokozatba tartozik

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

34

Kiemelt jelentőségű beruházás: Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

35

Kiemelt jelentőségű beruházás: Nabucco földgázszállító vezeték és telepített létesítményei, épített építményei, valamint azok biztonsági övezete által lehatárolt területeken megvalósuló beruházás építményei:
1. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárások
2. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági ügyek, egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások
3. bányahatósági engedélyezési eljárások
4. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárások
6. villamos vezetékjogi engedélyezési eljárások

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

36

Kiemelt jelentőségű beruházások, ha kormányrendelet eltérőt nem határoz meg

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

37

Légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárás

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

38

Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárás

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

39

Pirotechnikai tevékenység engedélyezése

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

40

Polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárások

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

41

Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalaíktása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében, nyitott sugárforrás esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

42

Telekalakítási eljárás során, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

43

Településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárása

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

 

Utolsó frissítés: 2014. 01. 28.