Szakhatósági jogkörök2. A Megyei Igazgatóságok szakhatósági jogköre
 
 
I. fokon
 • A kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban.
 • A polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.
 • Az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
 • magas építmények,
 • a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
 • a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 • az 10000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
 • 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
 • fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
 • metró és földalatti vasúti létesítmények,
 • Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
 • A gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásban.
 • A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban.
 • Nyitott sugárforrású radioaktív anyagokkal kapcsolatos eljárások során.
 • A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése során.
II. fokon
 • Azokban az ügyekben, ahol a katasztrófavédelemi szerv helyi szerve járt el első fokú tűzvédelmi szakhatóságként.  
3. A katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági jogkörei
 • Építésügyi hatósági eljárásokban való közreműködésben.
 • Működési engedélyezési eljárásban.
 • Telepengedélyezési eljárásban.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárásban.
 • Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárásban.
 • Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásában.
 • Telekalakítási eljárásban.
 • A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárásában.
 • Távközlési építmények engedélyezési eljárásban.
 • Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárásban.
 • Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban.
 • A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában.
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárásában.
 • Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban.