Tájékoztatók


 

1. Ügyleírások - hatósági eljárások

2. Elvi vízjogi engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

3. Vízjogi létesítési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

4. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

5. Ügyfélfogadás rendje

6. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról

7. Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról

8. Kőszeg, Dr. Ambró Gy. utca csapadés- és talajvíz elvezetés

9. Uraiújfalu kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

10. Hegyfalu vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

11. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületének kijelölési eljárása

12. Uraiújfalusi kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetésére 10.809/3/1994. számon kiadott - többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

13. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

14. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

15. Szentgotthárd, Máriaújfalu szennyvízelvezetése vonatkozásában 309-1/5/2013. számon kiadott - módosított - vízjogi létesítési engedély módosítása

16. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

17. Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési engedélye

18. Zalaegerszeg, Arany János utca-Mártírok útja közötti összekötő úthoz kapcsolódó vízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna építésének vízjogi létesítési engedélye

19. Zalaegerszeg, Rómer Flóris utca Domb utcáig való meghosszabbított szakaszának szennyvíz-elvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

20. Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok centerpálya öntözését biztosító talajvízkutak vízjogi létesítési engedélye

21. Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének kivitelezéséhez 3554-1/13/2013. számon kiadott, módosított vízjogi létesítési engedély módosítása

22. Kis-Zala öblözet szakaszolásának vízjogi létesítési engedélye

23. Zalaegerszeg Radnóti u.- Báthory u. szennyvíz és csapadékcsatorna rekonstrukció vízjogi létesítési engedélye

24. Arany-patak 0+000 - 13+350 km szelvények közötti mederrendezésének vízjogi létesítési engedélye

25. Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó vízjogi létesítési engedélye

26. Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok (Szombathely 3643/1 hrsz.) külső zöldterületek öntözését biztosító talajvízkutak vízjogi üzemeltetési engedélye

27. Celldömölki szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélye

28. Zalaegerszeg- Kispáli bekötőút és a Ságodi patak közötti csapadékkvíz elvezető csatorna, valamint a Ságodi patak mederrendezésének vízjogi létesítési engedélye