Tájékoztatók


A "VIZEK-projekt" bemutatása

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 1

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 2

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépésével a 2018. január 1-jétől elektronikusan indítható vízügyi igazgatási és hatósági kérelmekről

Kiegészítés az edetegyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz- a vízhasználói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a 2018. január 1. és 2018. június 30. között kötelezően teljesítendő adategyeztetésről

Kiegépszítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz-az üzemi fogyasztói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

1. Ügyleírások - hatósági eljárások

2. Elvi vízjogi engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

3. Vízjogi létesítési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

4. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

5. Ügyfélfogadás rendje

6. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról

7. Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról

8. Nagykanizsa Sport- és Rendezvénycsarnok ivóvízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

9. Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózat bővítése I. ütemének keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

10. Iván község vízellátását biztosító vízilétesítmények üzemeltetésére 10.711/2/1998. számon kiadott -többször módosított- vízjogi üzemeltetési engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

11. Ivánc település szennyvíztisztító telepe fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye

12. Nagykanizsa, Ipari Park 027/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett mélyfúrású kútpár vízjogi létesítési engedélye

13. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások I. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

14. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások II. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

15. Sárvári Gyógyfürdő termálkútjai védőövezeteinek kijelölése

16. Celldömölk-ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló- új vízkezelő technológia kialakítására 36800/2165-2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

17. Egyházashollós-Magyarszecsőd-Molnaszecsőd községek szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

18. Bázakerettye és térsége ívóvízminőség-javításának (KEHOP-2.1.3-15-2017-00057) keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

19. Halogy ivóvízminőség-javító program keretében a halogyi vízműtelep bontási munkáinak és meglévő kutak átalakításának vízjogi megszüntetési engedélye

20. Acsád község szennyvízelvezetésének valamint Acsád és a Büki szennyvíztisztító telepet összekötő szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedélye

21. Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátás fejlesztésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

22. M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó viziközmű kiváltások II. ütemének vízjogi létesítési engedélye

23. Bázakerettye és térsége ivóvízminőség-javításának (KEHOP-2.1.3-15-2017-00057) keretében megvalósuló vizilétesítmények kivitelezésére 36800/5741-12/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély kijavítása

24. Bük, szennyvíztisztító telep bővítésének vízjogi létesítési engedélye

25. M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltásik I. ütem kiegészítésének vízjogi létesítési engedélye

26. Hévíz, Hotel Helios termálvízbázis védőterületét kijelölő 152-1/1/2009. számú határozat módosítása

27. M8 autóút Körmend- Rábafüzes (országhatár) 161+200- 180+650 km sz. között 1. szakasz (161+200-180+650 km sz. között I. szakasz (161+200-166+900 km sz.) vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély 

28. Jánosháza és térsége szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye


 

Kapcsolódó információk: