Tájékoztatók


 

1. Ügyleírások - hatósági eljárások

2. Elvi vízjogi engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

3. Vízjogi létesítési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

4. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

5. Ügyfélfogadás rendje

6. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról

7. Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról

8. Kőszeg, Dr. Ambró Gy. utca csapadés- és talajvíz elvezetés

9. Uraiújfalu kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

10. Hegyfalu vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

11. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületének kijelölési eljárása

12. Uraiújfalusi kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetésére 10.809/3/1994. számon kiadott - többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

13. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

14. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

15. Szentgotthárd, Máriaújfalu szennyvízelvezetése vonatkozásában 309-1/5/2013. számon kiadott - módosított - vízjogi létesítési engedély módosítása

16. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

17. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme vízilétesítményeinek kivitelezésére kiadott 66-4/35/2009. számú vízjogi létesítési engedély módosítása

18. Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési engedélye

19. M86 számú főút Hegyfalu - Csorna közötti vas megyei szakasz csapadékvíz-elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezése