Tájékoztatók


Tájékoztató kútamnesztiáról

A "VIZEK-projekt" bemutatása

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 1

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 2

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépésével a 2018. január 1-jétől elektronikusan indítható vízügyi igazgatási és hatósági kérelmekről

Kiegészítés az edetegyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz- a vízhasználói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a 2018. január 1. és 2018. június 30. között kötelezően teljesítendő adategyeztetésről

Kiegépszítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz-az üzemi fogyasztói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

1. Ügyleírások - hatósági eljárások

2. Elvi vízjogi engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

3. Vízjogi létesítési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

4. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

5. Ügyfélfogadás rendje

6. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról

7. Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról

8. Nagykanizsa Sport- és Rendezvénycsarnok ivóvízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

9. Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózat bővítése I. ütemének keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

10. Iván község vízellátását biztosító vízilétesítmények üzemeltetésére 10.711/2/1998. számon kiadott -többször módosított- vízjogi üzemeltetési engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

11. Ivánc település szennyvíztisztító telepe fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye

12. Nagykanizsa, Ipari Park 027/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett mélyfúrású kútpár vízjogi létesítési engedélye

13. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások I. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

14. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások II. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

15. Sárvári Gyógyfürdő termálkútjai védőövezeteinek kijelölése

16. Celldömölk-ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló- új vízkezelő technológia kialakítására 36800/2165-2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

17. Egyházashollós-Magyarszecsőd-Molnaszecsőd községek szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

18. Bázakerettye és térsége ívóvízminőség-javításának (KEHOP-2.1.3-15-2017-00057) keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

19. Halogy ivóvízminőség-javító program keretében a halogyi vízműtelep bontási munkáinak és meglévő kutak átalakításának vízjogi megszüntetési engedélye

20. Acsád község szennyvízelvezetésének valamint Acsád és a Büki szennyvíztisztító telepet összekötő szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedélye

21. Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátás fejlesztésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

22. M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó viziközmű kiváltások II. ütemének vízjogi létesítési engedélye

23. Bázakerettye és térsége ivóvízminőség-javításának (KEHOP-2.1.3-15-2017-00057) keretében megvalósuló vizilétesítmények kivitelezésére 36800/5741-12/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély kijavítása

24. Bük, szennyvíztisztító telep bővítésének vízjogi létesítési engedélye

25. M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltásik I. ütem kiegészítésének vízjogi létesítési engedélye

26. Hévíz, Hotel Helios termálvízbázis védőterületét kijelölő 152-1/1/2009. számú határozat módosítása

27. M8 autóút Körmend- Rábafüzes (országhatár) 161+200- 180+650 km sz. között 1. szakasz (161+200-180+650 km sz. között I. szakasz (161+200-166+900 km sz.) vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély 

28. Jánosháza és térsége szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye

29. Tormásliget térségi vízellátó rendszer ivóvízminőség javítási program keretében a Tormásliget vízműtelep bontási munkáltainak és a Tormásliget vízmű 1. sz. kút (Csepreg K-19) eltömedékelésének vízjogi megszüntetési engedélye, valamint a kiépítendő nyomásfokozó vízjogi létesítési engedélye

30. Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátás fejlesztésének megvalósítására és vízilétesítmények megszüntetésére 36800/103-2/2019. ált. számon kiadott vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiegészítése

31. Vasszilvágy, Meszlen, Acsád és Vát községek szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélye

32. Gellénháza és térsége ivóvízminőség-javításának és vízellátása fejlesztésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

33. Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózat bővítése II. ütemének (Nyugat és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 6. KEHOP-2.2.2.-15-2016-00105) keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése, valamint a Táplánszentkereszt I. számú szennyvízátemelő telepen tervezett automatizált szennyszűrő rács kivitelezésére 36800/4910-8/2017. ált számon kiadott vízjogi létesítési engedély visszavonása

34. 18. számú vasútvonal , Szombathely-Kőszeg szakasz fejlesztés során megvalósítandó csapadékvíz elvezetést biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

35. 18. számú vasútvonal , Szombathely-Kőszeg szakasz fejlesztés során megvalósítandó csapadékvíz elvezetést biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

36. M76 autóút 0+000-5+650km szelvények közötti szakaszának építésével kapcsolatos mederkorrekciók 36800/5613-15/2016. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása

37. M8 autóút Körmend-Rábafüzes (országhatár) 161+200-180+650 km sz. között 1. szakasz (161+200-166+900 km sz.) vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélye

38. M8 autóút Körmend-Rábafüzes (országhatár) 161+200-180+650 km sz. között 1. szakasz (161+200-166+900 km sz.) érintő vízvezetékek és szennyvíz nyomócső kiváltásának vízjogi létesítési engedélye

39. Lenti központú szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztésére, szennyvízeleveztő létesítmények kivitelezésére kiadott 36800/3296-16/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása - közcélú szennyvízelvezetési szolgalmi jog 

40. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások I. üteme kiegészítésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye 

41. Lenti központú szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztésére, szennyvízelvezető létesítmények kivitelezésére kiadott 36800/3296-16/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása- közcélú szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása

42. Zalaegerszeg 01062/16 hrsz. alatti Hidegkút-forrás forrás foglalásának vízjogi létesítési engedélyezése

43. Zalaegerszeg 15465 hrsz.-ú ingatlan megosztásából létrejött területek cspadékvíz-elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezése iránti eljárás megszüntetése

44. M8 autóút Körend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz (180+650-190+114,70 km) csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélye

45. Zalalövő város szennyvíztisztító telepe korszerűsítésének kivitelezésére kiadott 36800/2680-7/2018. ált. számú vízjogi létesítési és megszüntetési engedély módosítása

46. Zalaegerszeg , Dr. Jancsó B. u. szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezésére kiadott 36800/1890-7/2017. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása

47. Zalakarosi Családi, Élmény- és Gyógyfürdő triász termálvízkutak védőövezeteinek kijelölése

48. Zalaegerszeg, SP-1-15-0-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna vízjogi üzemeltetési engedélye

49. M8 autóút Körmend- Rábafüzes (országhatár) 161+200 - 180+650 km sz. között 1. szakasz (161+200-166+900 km sz.) vízellátás , szennyvízelvezetés kivitelezésére 36800/1094-14/2019. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

50. Lenti központú szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztésére, szennyvízevezető létesítmények kivitelezésére kiadott 36800/ 3296-16/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása- közcélú szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítása

51. M8 gyorsforgalmi út Körmend- Rábafüzes (országhatár) 166+900-172+200km sz. közötti szakaszát (2G4.01) érintő vízellátó vezetékek és szennyvízelvezető hálózat kiváltásának vízjogi létesítési engedélye

52. M8 gyorsforgalmi út Körmend- Rábafüzes (országhatár) 166+900-172+200km sz. közötti szakaszát (2G4.01) érintő vízellátó vezetékek és szennyvízelvezető hálózat kiváltásának vízjogi létesítési engedélye

53. 76. sz. főút 48+400-50+100 km szelvények  közötti szakaszának négynyomúsításához kapcsolódó övárkok megépítésére kiadott 36800/974-11/2017. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása

54. M76 autóút II. ütem Balatonszentgyörgy- Fenékpuszta 5+650-8+600 km szelvények közötti szakasz vízépítésének megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezése

55. Hegyfalu község és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésére 36800/2332-19/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása - közcélú szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása

56. Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep és csatornahálózat (Ölbő és Szeleste települések vonatkozásában) kivitelezésére 36800/3629-10/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása- közcélú szennyvízvezetési szogalmi jog alapítása

57. Zalaegerszeg , Kinizsi utca - Radnóti utca - Wlassics utca szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezésére kiadott 36800/1615-7/2017. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása

58. Lenti központú szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztésére, szennyvízelvezető létesítmények kivitelezésére kiadott 36800/3296-16/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedély módosítása- közcélú szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítása

59. Zalaegerszeg, SP-1-15-0-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna vízjogi üzemeltetési engedélye

60. M8 autóút Köremend- Rábafüzes (országhatár) közötti 4. szakaszát (180+650-190+114,7 km sz. között, K04.G4.02 azonosító) érintően, a 189+169 km szelvényben kialakításra kerülő pihenőhely vízellátását és szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

61. M8 autóút Köremend- Rábafüzes (országhatár) közötti 4. szakaszát (180+650-190+114,7 km sz. között, K04.G4.02 azonosító) érintő vízellátó-vezeték és szennyvízelvezető hálózat kiváltásának vízjogi létesítési engedélye

62. M8 autóút Köremend- Rábafüzes (országhatár) 161+200-180+650 km sz.  közötti 3. szakaszát (172+200-180+650 km sz. között, K03.G4.02 azonosító) érintően, a 147+500 km szelvény környezetében a gyorsforgalmi út mindkét oldalán kialakításra kerülő pihenőhely vízellátóvezetékének vízjogi létesítési engedélye

63. Zalaegerszeg járműipari tesztpálya ideiglenes vízelvezető meder 76. sz. út átereszéig történő kiépítésének vízjogi létesítési engedélye

64. Vát távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőidomának kijelölése

65. Büki Gyógyfürdő termálkútjai védőidomának kijelölése

66. Zalalövő szennyvízelvezető-hálózata fejlesztését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

67. Gérce 400, 210/1, 752/1, 140, 141, 891/1, 893/1, 893/2, 2376, 2377, 2378, 2031, 2033, 2036, 2038/2, 2039, 2041/1 és 2042 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog alapítása

68. Acsád község szennyvízelvezetésének  valamint Acsád és a Büki szennyvíztisztító telepet összekötő szennyvízvezeték vonatkozásában 36800/5259-24/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

69. Nagykanizsa,Ipari Park 027/1 hrsz.-ú ingatlanon terezett mélyfúrású kútpár megvalósítására 36800/4906-8/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesíési engedély módosítása

69. Zalaegerszeg, Jedlik Ányos utca 0811/6, 0811/74, 0811/75, 0811/80 és 0811/81 hrsz.-ú ingatlanok szennyvízelvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

70. Csepreg és térsége szennyvízelvezető és - tisztító rendszer vízilétesítményeinek üzemeltetésére 11.170/3/200. számon kiadott- többször módosított- vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

71. M76 autóút II. ütem építése a Balatonszentgyörgy- Fenékpuszta (5+650-8+600 km szelvény) közötti szakaszon, kapcsolódó vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

72. 87. számú főút Kőszeg-Rattersdorf (Rőtfalva) magyarországi szakaszát érintő vízellátóvezeték kiváltásának vízjogi létesítési engedélye

73. Vát, távlati ívóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

74. Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító programjának (KEHOP-2.1.3-5-2017-00082) keretében megvalósuló vízilétesítmények kivitelezésére 36800/2707-4/2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély kijavítása

75. Zalaegerszeg, Radnóti-Báthory u. szennyvíz- és csapadékcsatorna rekonstrukció kivitelezésére kiadott 36800/4212-6/2017. ált számú vízjogi létesítési engedély módosítása

76. Zalaegerszeg, Ságod-I jelű átemelő megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

77. Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-Nevelési Centrum vízellátásának vízjogi létesítési engedélye

78. Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-Nevelési Centrum csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélye

79. Celldömölk város szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító vízilétesítmények üzemeltetésére 2307/7/2005. számon kiadott - többször módosított - vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

80. Letenye, Muraparti távlati vízbázis hidrogeológiai védőidom kijelölése

81. Letenye-DK, távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezet kijelölése

82. Ikervár távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőidomának kijelölése

83. Lenti-Lentikápolna  távlati vízbázis hidrogeológiai védőidom kijelölése

84. Csákánydoroszló távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőidom kijelölése


 

Kapcsolódó információk: