Tájékoztatók


A "VIZEK-projekt" bemutatása

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 1

A "VIZEK-projekt" tájékoztató brosúra 2

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépésével a 2018. január 1-jétől elektronikusan indítható vízügyi igazgatási és hatósági kérelmekről

Kiegészítés az edetegyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz- a vízhasználói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a 2018. január 1. és 2018. június 30. között kötelezően teljesítendő adategyeztetésről

Kiegépszítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz-az üzemi fogyasztói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató

1. Ügyleírások - hatósági eljárások

2. Elvi vízjogi engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

3. Vízjogi létesítési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

4. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés_eljárásról tájékoztatás

5. Ügyfélfogadás rendje

6. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról

7. Tájékoztató a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról

8. Kőszeg, Dr. Ambró Gy. utca csapadés- és talajvíz elvezetés

9. Uraiújfalu kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

10. Hegyfalu vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetése - módosítási kérelem

11. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületének kijelölési eljárása

12. Uraiújfalusi kistérségi vízmű vízilétesítményeinek üzemeltetésére 10.809/3/1994. számon kiadott - többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

13. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

14. Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

15. Szentgotthárd, Máriaújfalu szennyvízelvezetése vonatkozásában 309-1/5/2013. számon kiadott - módosított - vízjogi létesítési engedély módosítása

16. Szentgotthárd üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

17. Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési engedélye

18. Zalaegerszeg, Arany János utca-Mártírok útja közötti összekötő úthoz kapcsolódó vízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna építésének vízjogi létesítési engedélye

19. Zalaegerszeg, Rómer Flóris utca Domb utcáig való meghosszabbított szakaszának szennyvíz-elvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

20. Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok centerpálya öntözését biztosító talajvízkutak vízjogi létesítési engedélye

21. Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének kivitelezéséhez 3554-1/13/2013. számon kiadott, módosított vízjogi létesítési engedély módosítása

22. Kis-Zala öblözet szakaszolásának vízjogi létesítési engedélye

23. Zalaegerszeg Radnóti u.- Báthory u. szennyvíz és csapadékcsatorna rekonstrukció vízjogi létesítési engedélye

24. Arany-patak 0+000 - 13+350 km szelvények közötti mederrendezésének vízjogi létesítési engedélye

25. Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó vízjogi létesítési engedélye

26. Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok (Szombathely 3643/1 hrsz.) külső zöldterületek öntözését biztosító talajvízkutak vízjogi üzemeltetési engedélye

27. Celldömölki szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélye

28. Csepreg üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

29. Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok külső zöldterületek öntözését biztosító talajvízkutak üzemeltetése

30. Gyarmati patak 0+000-2+345 km szelvények közötti szakasza mederrendezésének vízjogi létesítési engedélye

31. Csepreg üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

32. Bozsok község csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése

33. GE Hungary Kft. Nagykanizsai Fényforrásgyára vízilétesítményeinek üzemeltetésére 165-5/2014/VH számon egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

34. Gyarmati patakkon létesítendő Rábagyarmati záportározó vízjogi létesítési engedélye

35. Cáki-patakon létesítendő Kőszegdoroszlói záportározó vízjogi létesítési engedélye

36. Rátka patakon létesítendő Murarátkai záportározó vízjogi létesítési engedélye

37. Dióskál település ivóvízminőség javtása víztisztító rendszer vízjogi létesítési engedélye

38. Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye

39. GE Hungary Kft. zalaegerszegi alkatrészgyára vízilétesítményeinek üzemeltetésére 36800/3693-7/2015.ált. számon egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

40. Rönöki patakon építendő záportározó vízjogi létesítési engedélye

41. GE Hungary Kft. Nagykanizsai Fényforrásgyára tisztított szennyvízkibocsátására vonatkozó önellenőrzési tervet jóváhagyó 36800/ 1019-4/2015. számú határozat módosítása

42. Zalaegerszeg, Jókai M. és Arany J. utcákban tervezett szennyvízcsatorna kiváltásra kiadott 36800/1336-2/2016. ált számú vízjogi létesítési engedély módosítása

43. Porpác és Bögöt települések ivóvízminőség-javító programjának (KEHOP-2.t.3-5-2016-00024) keretében megvalósuló vizilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

44. 87. számú főút Kőszeg- Rattersdorf (Rőtfalva) magyarosrzági szakaszának (48+846,00-50+230,85 km sz. közötti szakasz) vizilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

45. Vönöck és térsége (Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs) ívóvízminőség-javító programjának (KEHOP-2.1.3-5-2017-00082) keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

46. Nagykanizsai versenyuszoda Bajcsa-40 (B-62 kat. sz.) termálvizes kútjának vízjogi megszüntetési engedélye

47. Nagykanizsai versenyuszoda új termálvizes kútjának vízjogi létesítési engedélye

48. Nagykanizsai versenyuszoda új hidegvizes kútjának vízjogi létesítési engedélye

49.  Hegyfalu község és környéke szennyvízcsatorna-hálózat vízjogi létesítési engedélye

50. Nagykanizsa Sport- és Rendezvénycsarnok ivóvízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

52. Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózat bővítése I. ütemének keretében megvalósuló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

53. Iván község vízellátását biztosító vízilétesítmények üzemeltetésére 10.711/2/1998. számon kiadott -többször módosított- vízjogi üzemeltetési engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

54. Ivánc település szennyvíztisztító telepe fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye

55. Nagykanizsa, Ipari Park 027/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett mélyfúrású kútpár vízjogi létesítési engedélye

56. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások I. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

57. Az M76 jelű gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódó vízközmű kiváltások II. ütemének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

58. Sárvári Gyógyfürdő termálkútjai védőövezeteinek kijelölése

59. Celldömölk-ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló- új vízkezelő technológia kialakítására 36800/2165-2018. ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

60. Egyházashollós-Magyarszecsőd-Molnaszecsőd községek szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye


 

Kapcsolódó információk: