Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség


A Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő kiemelkedően közhasznú szervezet ami:


Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség

A Vas Megyei Polgári Védelmi Szövetség az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő kiemelkedően közhasznú szervezet, ami ismeretterjesztést, mentést, katasztrófa-elhárítást, valamint ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. A VMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi, és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.
 
A VMPVSZ célkitűzése, hogy a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok végrehajtására önkéntes „önvédelmi" szervezeteket hozzon létre, és készítsen fel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott követelmények szerint.

A VMPVSZ fő feladata segíteni az emberi élet és az anyagi javak (nemzeti vagyon) védelmét. A VMPVSZ közreműködik a lakosság polgári védelmi és a helyileg előforduló katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Tervszerű propaganda tevékenységet fejt ki az állampolgárok körében a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok önkéntes vállalására, elsajátítására.
 
Feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi ismereteinek megalapozására és továbbfejlesztésére. Közreműködik az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában.
Összefogja, segíti, és összehangolja a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokat felvállaló, az emberi élet, az egészség és a nemzeti vagyon védelmét, mentését célkitűzéseiben szerepeltető, a háborúk polgári áldozatainak emlékét őrző, szellemi és tárgyi emléket óvó, a természetes és az épített környezet biztonságát felvállaló önkéntes társadalmi szervezeteket, alapítványokat, csoportos és magánkezdeményezéseket. Támogatja tevékenységüket a polgári védelem, illetve katasztrófavédelem akár hazai, akár külföldi, hivatásos és társadalmi szervei, továbbá a gazdálkodó szervek előtt.
 
Minősített időszakokban, valamint az azt el nem érő súlyosságú, egyéb veszélyhelyzetekben segíti az önkormányzatok, polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási és egyéb feladatait, tevékenységét. Közreműködik a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során a megelőzési, mentési és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. Felkérésre közreműködik minden olyan humanitárius tevékenységben, amely összhangban van a VMPVSZ céljaival, lehetőségeivel. Közreműködik a környezetvédelmi célkitűzések magvalósításában, propagálásában.
 
Ápolja a polgári védelmi hagyományokat. Támogatja szakterületeivel kapcsolatos tudományos kutató és PR tevékenységet. A vállalt tevékenységével kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg. Kapcsolatot tart a hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szövetségekkel és szervezetekkel, alapítványokkal és a szomszédos megyék polgári védelmi szövetségeivel.