Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség


Megyénkben az első tűzoltó egyesület 1868-ban Kőszegen alakult. 1870-ben létrehozták a Magyar Tűzoltó Szövetséget, amely a vármegyei tűzoltó szövetségeket, azok pedig a sorra alakuló önkéntes tűzoltó egyesületeket fogta össze.


Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség

Megyénkben az első tűzoltó egyesület 1868-ban Kőszegen alakult. 1870-ben létrehozták a Magyar Tűzoltó Szövetséget, amely a vármegyei tűzoltó szövetségeket, azok pedig a sorra alakuló önkéntes tűzoltó egyesületeket fogta össze. 1889-ben megfogalmazást és jóváhagyást nyert a Vasvármegyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szövetségének Alapszabálya. Az I., illetve a II. világháború bekövetkezte visszavetette a tűzoltó egyesületek működését, hadrafoghatóságát. 1945-ben megkezdődött a régi szervezetek leépítése, majd a 10.280/1945. ME. sz. rendelet pedig végérvényesen megszüntette az országos és a vármegyei tűzoltószövetségeket. 56 éves működés után megszűnt megyénkben is egy nemes céllal létrehozott szervezet, a Vasvármegyei Tűzoltó Szövetség.

Szövetségünk újjáalakulására 1990-ben került sor. 1990. június 15-én az önkormányzati rendszerhez igazodva, Tolvaj József tű. alezredes megyei tűzoltóparancsnok-helyettes kezdeményezésére megalakult az Önkéntes Tűzoltó Szervezetek Vas Megyei Szövetsége. Az országos viszonylatban is elsők között létrejött társadalmi szervezetet 14 alapító önkéntes tűzoltó tagegyesület hozta létre, melyek az alábbiak voltak: Jánosháza, Söpte, Rum, Őriszentpéter, Csákánydoroszló, Egyházasrádóc, Ikervár, Répcelak, Csehimindszent, Sárvár, Celldömölk, Ják, Hosszúpereszteg, Vasvár. A szervezet képviselőjének Ábrahám Ferencet, Celldömölk ÖTE elnökét választották. A szövetség céljául a tűzkárok megelőzését, a tüzek oltásának személyi és tárgyi feltételei javítását, a tagegyesületek tagjainak képzését, továbbképzését, a tagegyesületek érdekvédelmét tűzte ki.

1992. évben tagszervezeteink száma 61-re emelkedett. Elnöknek Bödei Gábort, titkárnak Déri Lászlót választották. 1996. évi tisztújító közgyűlésünkön tagszervezeteink száma már 106-ra emelkedett. Ettől az időtől Palkó Imre tű. ezredes, a Vas Megyei Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, majd a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a szövetség elnöki tisztét töltötte be. 2008. március 8-án alapszabály-módosító és vezetőség-választó közgyűlést tartottunk. Előzetesen Palkó Imre, a szövetség elnöke bejelentette, hogy 12 év után tisztségéről lemond, melyet a közgyűlés is elfogadott. A márciusi közgyűlés 116 érvényes szavazat alapján elnöknek Dénes Károlyt, titkárnak 115 szavazattal Déri Lászlót választotta. Anyagi-műszaki-pénzügyi bizottság elnökének a közgyűlés Tölgyesi Leventét, ellenőrző bizottság elnökének Szabó Bélát választotta.

Ezen a fórumon munkafelelősök választására is sor került. A hivatásos tűzoltó-parancsnokság munkafelelőseként Horváth István tű. alezredest, Körmend Tűzoltó-parancsnokság, önkéntes tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesületek munkafelelőseként Horváth Istvánt Csepreg ÖTE, míg ifjúsági munkafelelősként Horváth Gábor tű. főhadnagyot, Sárvár Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatparancsnok-helyettesét választották.