„Elődeink öröksége, utódaink büszkesége”


A Vas Megyei Tűzoltó és Polgári Védelmi Emlékhely

2016. október 8-án Szombathelyen, az Aréna utca 8. szám alatt nyitotta meg kapuit a kíváncsi szemek előtt a Vas Megyei Tűzoltó és Polgári Védelmi Múzeum. A tűzoltóság történelmének tárgyi emlékeit és a polgári védelem múltjának ereklyéit bemutató kiállítás a mai naptól előzetes bejelentkezés alapján, állandó jelleggel várja az érdeklődőket.

Olyan korban élünk, amelyben a civil társadalom eszményei egy széles körű, ugyanakkor emberközeli demokrácia alappillérein nyugszanak. Ezek az értékek kiemelten fontosak a közbiztonság, a lakosság megbízható védelmének megteremtéséért vívott küzdelemben. A katasztrófavédelem állománya részére kötelesség és felelősség is egyben. Ugyanígy kötelességünk és felelősségünk, hogy megőrizzük tradícióinkat, éltessük és tápláljuk az elődeink által fellobbantott tüzet. Erre a nemes feladatra a legjobb megoldás egy állandó tárlat kialakítása, amely rólunk és elődeinkről szól utódainknak és az érdeklődő látogatóknak.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi hatáskörű rendvédelmi szerv, folytatja elődszervezetei, a Vas Megyei Tűzoltóparancsnokság és a Vas Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság munkáját. Fő feladataink a katasztrófák hatósági megelőzésében való közreműködés; a Vas megye területén bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés feladatainak elősegítése; továbbá más megyében - vagy több megyére kiterjedő - rendkívüli esemény felszámolásában segítség nyújtása a területileg illetékes szerveknek. Mindezek mellett kiemelten fontos, jogszabályban rögzített feladatunk a lakosság, azon belül is a tanulóifjúság felkészítése a veszélyekre. Természetesen a tematikából nem hiányozhat az elődszervezetek tevékenységének bemutatása, tanulságos múltbéli példák elemzése, és a tűzoltó élethivatás népszerűsítése.

Mindezen feladatok ellátása érdekében 2016. évben felmerült az igény egy olyan gyűjtemény kialakítására, amely segíti a lakosság és az ifjúság oktatását, ismereteinek bővítését, elődeink tevékenységének bemutatását. A gyűjtemény mellett olyan interaktív ismeretszerzést kínálunk a megye és a hozzánk látogató turisták számára, amely elősegíti önvédelmi képességeik fokozását.

Komoly kutatómunkát követően nyitottuk meg a megyei tűzvédelem és polgári védelem történetét bemutató állandó kiállításunkat. A tárlat a Szombathely Katonatörténete kiállítás részeként, de attól függetlenül működik. A kiállítás anyaga, a felszerelések, műszerek átélhetőbbé és kézzel foghatóbbá teszik a lakosság védelmére életüket feltevő elődök munkásságát. Mindezt megpróbáljuk tudományos alapossággal, érdekes életképekkel és a témára épülő múzeumpedagógiai munkával elérni.

A tárlat, melyet most megtekinthet a kedves látogató, nem a hagyományos értelemben vett múzeum. Kis túlzással interaktív emlékhelynek nevezhetjük. A gyűjtemény darabjai nem történelmi kronológia alapján kerültek összeállításra, hanem a mindennapokban használt eszközök, a hivatás teljesítéséhez szükséges műszerek, ruhák, védőeszközök által mutatjuk be elődeink feladatait.

Nem volt célunk a magyarországi tűzvédelem és polgári védelem teljes történetét, a lakosságvédelem rendkívül szerteágazó összes vertikumát bemutató kiállítás összeállítása. Megelégedtünk a Vas megyében egykoron szolgálatot teljesítő elődeink relikviáinak bemutatásával.

A múzeum keretén belül lehetőséget biztosítunk a csendes szemlélődésre is. Ebből a célból került kialakításra egy olvasó sarok, ahol minden generáció megtalálja az életkorának megfelelő kiadványokat. A könyvek, folyóiratok lapozgatása, olvasása során megismerheti a kedves látogató az elődszervezetek szigorú szabályok szerinti életét, a munkavégzést megkönnyítő szakmai leírásokat. A folyóiratokból a XX. század nagy tűzesetei, katasztrófái, a szakma, és talán a látogatók számára is emlékezetes eseményeiből adunk egy csokorra valót.

A manapság oly divatos interaktív szemléletet kicsit átvéve, lehetőséget biztosítunk kicsik és nagyok számára is, hogy magukra ölthessék az elődök egyenruháit, felpróbálhassák védősisakjaikat, védőruháikat. Így beöltözve, és Mandival, a polgári védelem kabalaállatával az oldalunkon fotózkodni, élményt jelent a család minden tagja számára.

A diákság részére szervezünk múzeumpedagógiai órákat, közösségi szolgálatos felkészítéseket, így fejlesztve a jövő nemzedékek önvédelmi képességét.

Természetesen a múzeum folyamatos megújítása továbbra is kiemelt feladatunk, célunk, hogy a lehetőségekhez mérten még több és maradandó élményt nyújtsunk az érdeklődő lakosságnak.

Bízunk abban, hogy a múzeum mindenki számára megmutatja, mit értünk jelmondatunk alatt:

„MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT”


 

Kapcsolódó információk: