Szakhatósági eljárás

Szakhatósági eljárás

Ssz.Eljárás megnevezéseI. fokII. fok
1.A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezéseTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
2.A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog valamennyi engedélyezési eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
3.A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
4.A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai forgalomba helyezésére irányuló eljárásTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
5.A kulturális örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek telekalakítási eljárása, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása eseténTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos, "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásokTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
7.A nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban.Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség 
8.A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban, a nyomvonalas létesítmény, valamint szélerőmű engedélyezése kivételévelTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
9.Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági JelentésTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség 
10.Az autógáztöltő-állomások építésügyi engedélyezési eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
11.Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési,, használatbavételi átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása, Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, és átalakítása eseténTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
12.Az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény eseténTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
13.Bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utlógondozó otthon működési engedélyezési eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
14.Családi napközi, valamint az alternatív napközbeni ellátás működési engedélyezési eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
15.Építésügyi hatóság engedélyezési eljárások
az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület, valamint „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület, mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek, a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építése esetén.
Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
16.Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, ha az építési tevékenység eredményeként zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény létesülTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
17.Működési engedélyezési eljárás olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznakTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
18.Nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás működési engedélyezése, működési engedély módosításának eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
19.Szálláshely engedélyezési eljárása 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely eseténTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
20.Szociális és gyámhivatal szociális foglalkoztatás engedélyezési eljárásaTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
21.Telekosztás és telekhatár-rendezés esetén, ha a telekalakítást követően keletkező telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felől az építési helyen kívül eső épület állTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
22.Telepengedélyezési eljárás során ellenőrzéshez kötött tevékenységek:
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. gépjárműjavítás, karbantartás
7. hangszergyártás
8. illóolajgyártás
9. irodabútor gyártása
10. irodai papíráru gyártása
11. játékgyártás
12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13. konyhabútorgyártás
14. kötött, hurkolt kelme gyártása
15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
16. papír csomagolóeszköz gyártása
17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
18. tároló fatermék gyártása
19. testápolási cikk gyártása
20. textilszálak fonása
21. textilszövés
22. textil, szőrme mosása, tisztítása
Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
23.Telepengedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek:
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. fűrészárugyártás
4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
8. kőolaj-feldolgozás
9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
11. motorkerékpár gyártása
12. műanyag csomagolóeszköz gyártása
13. műanyag építőanyag gyártása
14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
16. papírgyártás
17. ragasztószergyártás
18. szőnyeggyártás
19. tapétagyártás
20. tisztítószer gyártása
21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
22. vegyi szál gyártása
Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
24.Zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezéseTerületileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
25.A bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárásában, ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezikTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
26.A jogellenes cselekmények megelőzését és felszámolását szolgáló Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Terv jóváhagyására irányuló eljárásTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
27.A kulturális örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek telekalakítási eljárása, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
28.A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
29.A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében, nyitott sugárforrás eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
30.A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nuikleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében, nyitott sugárforrás eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
31.Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek építése, átalakítása, megszüntetése eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
32.Építmények építési hatósági eljárásai az első végleges használatbavételéig:
1. magas építmények
2. 20.000 nm összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények
3. 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények
4. 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények
5. 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek
6. fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter fölött történik
Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
33.Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárás, ha a termelt és szolgáltatott víz - gáztartalmának vizsgálata alapján - "B" vagy "C" gázfokozatba tartozikTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
34.Kiemelt jelentőségű beruházás: Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítéseTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
35.Kiemelt jelentőségű beruházás: Nabucco földgázszállító vezeték és telepített létesítményei, épített építményei, valamint azok biztonsági övezete által lehatárolt területeken megvalósuló beruházás építményei:
1. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárások
2. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági ügyek, egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások
3. bányahatósági engedélyezési eljárások
4. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárások
6. villamos vezetékjogi engedélyezési eljárások
Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
36.Kiemelt jelentőségű beruházások, ha kormányrendelet eltérőt nem határoz megTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
37.Légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
38.Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
39.Pirotechnikai tevékenység engedélyezéseTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
40.Polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
41.Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalaíktása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében, nyitott sugárforrás eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
42.Telekalakítási eljárás során, polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása eseténTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
43.Településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásaTerületileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

Utolsó frissítés: 2014. 01. 28.