A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

Ahogy országos szinten, úgy Vas megyében is jelentős károkat okoztak az elmúlt időszakban bekövetkezett tűzesetek. A tűzesetek száma növekvő tendenciát mutat, nem kímélve sem a magántulajdont, sem az állami vagyont. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mind az állampolgárok, mind a gazdálkodók vagyontárgyaiban jelentős mértéket ölt a tüzek pusztító hatásából eredő kárérték, melyet tovább növelnek a beavatkozó szervezetek költségei.
 
A szabadtéri tűzesetek a természeti és az épített környezetet egyaránt károsítják. A nagymértékű anyagi- és munkaidő ráfordítás ellenére jelentős környezetszennyezés is bekövetkezhet, továbbá a növény- és állatvilág regenerálódása is hosszú időt vesz igénybe.
 
Vas megyében 2011-ben 576 tűzesetről érkezett bejelentés, 2012-ben azonban 697 alkalommal kellett tűzhöz vonulni a megye tűzoltóinak. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben 121-el nőtt a tűzesetek száma az előző évhez viszonyítva, ami 21%-os emelkedést eredményezett.
 
A tűzesetek keletkezési helyeit vizsgálva megállapítható, hogy kiemelkedő a szabad területen, erdőben és mezőgazdasági területeken bekövetkezett tüzek száma. 2011-ben 234 szabadtéri tűz volt Vas megye területén, ami az összes tűzeset 41 %-át tette ki. 2012-ben 321 tűz következett be szabad területen, ez az egész évi tűzesetszámnak a 46%-a. Összehasonlítva látható, hogy 2012-ben a szabadtéri tűzesetek számában 37%-os növekedés tapasztalható. Mindezen túlmenően 8,8 %-al nőtt a leégett területek nagysága is.
 
A szabadtéri tüzek kialakulásának időszakát alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik a huzamosabb ideig fennálló csapadékszegény időszak, a másik a mezőgazdasági betakarítási és az őszi kerti hulladékok égetéssel történő megsemmisítésének időszaka. 2012-ben a nyári magasabb tűzesetszám szeptemberre még tovább nőtt.
 
Ez a negatív folyamat is indokolta a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság létrehozását. A cél olyan társadalmi bázis megteremtése, amely képes eredményesen közreműködni a károk megelőzésében, mérséklésében és az emberi életek megmentésében. A megelőzésben nem elegendő a hatóság kényszerítő fellépése és az ehhez szükséges jogszabályi háttér megalkotása, az emberekhez el kell juttatni azokat az információkat, azt a tudást, amellyel az önvédelmi készségük és a felelősségtudatuk egyaránt nő.
 
A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság létrehozásával olyanterületi szintű, tűzmegelőzési tevékenységet folytató szervezet jön létre, amely a lakosság különböző célcsoportjainak, mind a tanuló ifjúságnak, mind a felnőtt lakosságnak, valamint a gazdálkodó tevékenységet végzőnek is folyamatos propagandával és felvilágosító munkával növeli a tűzmegelőzéssel kapcsolatos ismereteit, tájékozottságát, önvédelmi készségét.
 
A bizottság feladata, hogy tanácsadással, javaslattétellel és kommunikációval segítse a tűzmegelőzési munkát. Ennek keretében tűzmegelőzési célú tájékoztatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenységet lát el, követi az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kitűzött célokat és irányvonalat, a tűzmegelőzési hatósági eljárások hatékonysága növelésének érdekében javaslataival, észrevételeivel, valamint háttéranyagok biztosításával nyújt támogatást.
 
A cél megvalósításához rendelkezésünkre áll a média által nyújtott felvilágosító, tájékoztató és propaganda tevékenység. A bizottság munkáját segíti továbbá a Koordinációs Testület tagjai által képviselt szervezetek összehangolt fellépése, a tűzvédelmi hatóság ellenőrzései és szankciórendszere, valamint számos társadalmi szervezet. A tanuló ifjúság oktatását, nevelését tájékoztató anyagok kiadásával biztosítják. Ezen túlmenően munkája során a járási hivatalok és a helyi önkormányzatok támogatására is számíthat a bizottság.
 
A bizottság létrehozásával célunk a tűzesetek számának csökkentése, ezáltal az emberi élet védelme, a vagyoni- és környezeti károk mérséklése.


A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elérhetőségei:

Postacím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.
Telefon: 94/ 513-430
E-mail: inf.zxv@xngirq.tbi.uh