A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság hírei


A prevención a hangsúly – Megalakult a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
2013.01.31

 

Január 31-én a prevenció jegyében megalakult a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság.
 
Ahogy országos szinten, úgy Vas megyében is jelentős károkat okoztak az elmúlt időszakban bekövetkezett tűzesetek. A tűzesetek száma növekvő tendenciát mutat. 2012-ben 697 alkalommal riasztották a tűzoltókat tűzesethez, melyek közül - keletkezési helyüket tekintve - kiemelkedik a szabad területeken, erdőkben és mezőgazdasági területeken bekövetkezett tüzek száma. Az emelkedés a tavasztól őszig tartó száraz, csapadékszegény időszakoknak, a gazos, elhanyagolt területeknek, valamint az állampolgárok gondatlanságának tudható be. A szabadtéri tüzek az egész évi tűzesetszám 46%-át teszik ki.  
 
Ezek visszaszorítása érdekében országos mintára megalakult a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, mellyel célunk egy olyan társadalmi bázis megteremtése, amely képes eredményesen közreműködni a károk megelőzésében, mérséklésében és az emberi életek megmentésében. 
 

 

 
  Katasztrófavédelem             Katasztrófavédelem
 
Az alakuló ülésen Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, egyben a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke ismertette a bizottság létrehozásának okait, felépítését. Mint mondta, a bizottság elnökségből és koordinációs testületből áll. A testületet a megye azon személyei alkotják, akik beosztásuk, társadalmi pozíciójuk, valamint a megye közéletében betöltött szerepük révén eredményesen és hatékonyan tudnak közreműködni a bizottság feladatainak végrehajtásában. Célul tűzte ki a megyében bekövetkező tűzesetek számának 15-20%-os csökkentését, melyben kiemelkedő szereppel bír a bizottság megelőző munkája. Az elnök kiemelte, hogy három úton indulunk el a problémák kezelése érdekében: a szabadtéri tüzek, a szénmonoxid-mérgezések és a kéménytüzek visszaszorítására fektetjük a hangsúlyt. 
 
Pajor László tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, egyben a bizottság ügyvezető elnöke tájékoztatta a testületet az elmúlt évben bekövetkezett tűzesetek fő okairól, statisztikai mutatóiról. Előadásában hangsúlyozta, a bizottság fő feladata, hogy tanácsadással, javaslattétellel és kommunikációval segítse a tűzmegelőzési munkát. Ennek keretében tűzmegelőzési célú tájékoztatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenységet lát el, követi az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kitűzött célokat és irányvonalat.