Hatósági eljárások

Hatósági eljárások

Ssz.

Eljárás megnevezése

I. fok

II. fok

1.

A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását szükségessé tevő, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményező, a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentési kötelezettségének ügyei

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

2.

A tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának ellenőrzése létesítmény, építmény, helyiség vagy szabadtér területén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyei

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

4.

Eltérés engedélyezése az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól, általános esetben

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

5.

Hatósági egyeztetések lefolytatása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház nyilvántartásba vétele esetén)

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

7.

lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

Tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

Üzemeltetés, tevékenység megtiltása a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára történő megtiltása, ha
1. a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították, meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
2. a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását szükségessé tevő, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményező, a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
3. tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik.

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

10.

Eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlan tulajdonosával szemben

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

Azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

Lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

Vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetése

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

15.

az OTSZ-ben meghatározott esetben a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, illetve a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el.

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

16.

A polgári repülőterekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17.

Jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályzott esetekben a beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyei

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18.

Kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során:
1. a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások
2. tűzvédelmi hatósági egyeztetések

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

Eljár a
1. tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,
2. tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, területi szervei, hivatásos tűzoltóságai, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó,
3. tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
4. tűzvédelmi szakvizsgáztatás
tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20.

Az ingatlan tulajdonosával szemben indult eljárások kivételével eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos eljárásokban

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet az alábbi esetekben:
1. magas építmények
2. 20.000 nm összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények
3. 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények
4. 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények
5. 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek
6. fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter fölött történik

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 2014.01.28