Osztályvezetők

Dr. Borbély Gábor

  • Munkahely: Vízügyi hatóság
  • Rendfokozat: rendvédelmi alkalmazott
  • Beosztás, munkakör: osztályvezető
  • Levélcím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
  • Telefon:
  • E-mail cím: tnobe.obeoryl@xngirq.tbi.uh
Dr. Borbély Gábor fotója

Önéletrajz:

Született Móron, középiskolai tanulmányait Székesfehérváron, egyetemi tanulmányait Veszprémben folytatta. A diploma megszerzését követően nappali tagozatos doktorandusz hallgatóként tevékenykedett. Tanulmányai után Szombathelyen, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen helyezkedett el vízügyi műszaki előadóként, majd később osztályvezetői megbízást kapott. 

2014-ben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől jött át a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Szakmai pályája:

2015 – Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, szolgálatvezető-helyettes osztályvezető 

2014. XII. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, vízügyi műszaki előadó 

2014. I-XI. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Földtaniközeg-védelmi és Kármentesítési Osztály, osztályvezető 

2013. IV-XII. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály, osztályvezető 

2008 – 2013 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály, vízügyi műszaki előadó

Tanulmányok:

2005 – 2008 Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola, Veszprém (PhD fokozat megszerzése: 2012.)