Álláslehetőség

Aktuális pályázati lehetőségek:

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (VAS MKI) személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a VAS MKI három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, a VAS MKI kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a háromhónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a VAS MKI megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

Álláshirdetés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ügyintéző I. munkakör betöltésére