A biztonságos szórakozás szabályai

2022. augusztus 12.

A nyár a szabadtéri programok, zenés, táncos rendezvények, nagyszabású fesztiválok, felvonulások időszaka, melyek jellemzően nagyobb tömegeket mozgatnak meg. Ezek közé tartozik a most megrendezésre kerülő Joskar-Ola Napok, valamint a közeljövőben tartandó Savaria Karnevál is. Nem szabad azonban megfelejtkeznünk róla, hogy a veszélyes helyzetek általában váratlanul következnek be, lehet ez akár egy tűzeset, vagy akár egy hirtelen jött vihar is. Éppen ezért kell a programok szervezőinek kiemelt figyelmet kell fordítani a résztvevők, látogatók biztonságára.

A biztonságos szórakozás szabályai

A jogszabályi megfogalmazás szerint szabadtéri rendezvény minden 1000 főt vagy 5000 m2-nyi területet meghaladó, épületen kívül megtartott esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

Ezen belül zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

 A szabadtéri rendezvényeken a szórakozó közönség védelme érdekében a szervezőknek menekülési útvonalakat kell biztosítani annak érdekében, hogy veszély esetén minden résztvevő gyorsan és biztonságos el tudja hagyni a területet. A menekülési útvonalat úgy kell kialakítani, hogy egy adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül el tudják hagyni. 

A napnyugta utáni időszakra gondoskodni kell a menekülés útvonalak, valamint a biztonsági irányjelzők (nem nyílt lánggal történő) megvilágításáról. Fontos, hogy a jelölések a terület bármely pontjáról láthatóak legyenek.

A menekülési útvonal kialakításánál arra is figyelni kell, hogy legalább 2,5 méter széles legyen. Emellett a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat is biztosítani kell a szervezőknek, melyet a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

A szabadtéri rendezvény szervezésekor arra is kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy annak tartama alatt minden 200 résztvevőre jusson legalább egy biztonsági személyzet

Ha a helyszínen nagyobb kivetítő is található, azon a rendezvény megkezdése előtt, szünetében és a végén be kell mutatni a menekülésre használható útvonalakat, le kell vetíteni a biztonsági tájékoztatót. Kivetítő hiányában a hangosító rendszeren, berendezésen keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. A hangosításnál ügyelni kell arra, hogy a berendezés a terület bármely pontjáról hallható legyen.

A szabadtéri rendezvényeken az alábbi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:

  • a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
  • az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
  • a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Körmendi, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni.

A rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell a rendezvény megkezdése előtt és annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

Kiemelt (10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a jogszabály a fentieken túl további szabályokat is meghatároz.

A biztonságos szórakozás közös érdekünk, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – az alapvető tűzvédelmi szabályok betartása és a tűzgyújtás tilalma mellett – kéri a rendezvények résztvevőit, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a szervezők utasításait, és figyeljenek a hangosbemondókban elhangzottakra!

 

Fotó: Szuhogyi-Balogh Nikoletta tű. fhdgy., Vas MKI