Mire figyeljünk, hogy biztonságban szórakozhassunk?

A nyár a szabadtéri programok, zenés, táncos rendezvények, nagyszabású fesztiválok időszaka. A szórakozni vágyók ilyenkor számos szabadtéri programból válogathatnak, és akár a szabad ég alatt, de akár kisebb-nagyobb csarnokokban élvezhetik a jobbnál jobb rendezvényeket. Egy-egy rendezvény alkalmával akár hatalmas embertömegek gyűlhetnek össze egy adott területen, ezért a programok szervezőinek kiemelt figyelmet kell fordítani a résztvevők, látogatók biztonságára.

Szabadtéri rendezvény az ezer főt vagy az ötezer négyzetméternyi területet meghaladó, épületen kívül megtartott esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

Ezen belül zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A szabadtéri rendezvényeken mindenhol biztosítani kell menekülési lehetőséget annak érdekében, hogy veszély esetén minden résztvevő gyorsan és biztonságos el tudja hagyni a veszélyeztetett területet. A menekülési útvonalat úgy kell kialakítani, hogy egy adott pont negyven méteres körzetét az ott tartózkodók négy percen belül el tudják hagyni.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén biztosítani kell a menekülési útvonalak megvilágítását (nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható), illetve a menekülés irányát világító biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelöléseket úgy kell kialakítani, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról látható legyen.

A menekülési útvonal kialakításánál arra is figyelni kell, hogy annak szabad szélessége legalább két és fél méter legyen. Emellett a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat is biztosítani kell a szervezőknek, melyet a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

A szabadtéri rendezvény szervezésekor arra is kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy annak tartama alatt minden kétszáz résztvevőre legalább egy fő biztonsági személyzet jusson. Amennyiben az eseményen jellemzően menekülésben korlátozott személyek részvétele is várható, az esetben minden száz főre kell egy biztonsági embert biztosítani.

Ha a helyszínen nagyobb kivetítő is található, azon a rendezvény megkezdése előtt, szünetében és a végén be kell mutatni a menekülésre használható útvonalakat, le kell vetíteni a biztonsági tájékoztatót. Kivetítő hiányában a hangosító rendszeren, berendezésen keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. A hangosításnál ügyelni kell arra, hogy a berendezés a terület bármely pontjáról hallható legyen.

A szabadtéri rendezvényeken az alábbi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:
• a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
• az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
• a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket.

Az ülőhelyek tekintetében fontos előírás, hogy – a padok kivételével – rögzítve legyenek a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz. A jogszabály az ülőhelyek esetében is meghatározza a menekülésre tervezett útvonalak hosszát, a lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélességét.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Körmendi, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni.

A rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell a rendezvény megkezdése előtt és annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

Kiemelt (10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a jogszabály a fentieken túl további szabályokat is meghatároz.

Ha a művelődési, sport, illetve oktatási központokban, valamint a minimum ötszáz fő befogadására alkalmas egyéb épületekben, létesítményekben esetenként olyan rendezvényeket tartanak, amelyek eltérnek azok eredeti rendeltetésétől – legyen az például egy céges rendezvény, bál, vagy koncert –, a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezőjének kell írásban meghatároznia, és azokról a tűzvédelmi hatóságot 15 nappal korábban értesítenie kell. Ilyen esetekben tűzvédelmi szakember foglalkoztatása kötelező! A szakembereknek az intézmény rendeltetésétől, illetve befogadóképességétől függően különböző képesítési előírásoknak kell megfelelnie, és ehhez kapcsolódóan meghatározott óraszámban, napi 8 vagy 16 órában kell őket foglalkoztatni. Az intézményeknek rendelkeznie kell tűzvédelmi szabályzattal. Ennek melléklete a tűzriadó terv, melynek tartalmaznia kell a helyszínrajzot, szükség esetén a szintenkénti alaprajzokat, továbbá az ötven főnél nagyobb befogadóképességű helyiség maximális befogadási létszámát, a kiürítés-számítás igazolásával.

Abban az esetben, ha a rendezvény a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak, biztonsági előírásoknak nem felel meg, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírságot szabhat ki, illetve intézkedhet a rendezvény megtiltására. Mindemellett, ha egy hatósági ellenőrzés során nyer bizonyítást, hogy a rendezvény releváns adatai eltérnek a bejelentett tervektől (jelentős létszámtúllépés az engedélyezettől), az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali hatállyal felfüggeszti annak folytatását.

A tűzvédelmi szabályok betartása közös érdekünk, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a rendezvények résztvevőit, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a szervezők utasításait, és figyeljenek a hangosbemondókban elhangzottakra!