KÖZLEMÉNY

2022. december 28. 09:20

Pályázaton elnyert eszközök sajtónyilvános átadása az igazgatóságon

Átvehették az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek azokat a központi beszerzésű eszközöket, amelyek BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán kerültek meghirdetésre 2022. évben. Az ünnepélyes átadásra a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, december 27-én került sor. 

Az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek képviselőit Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy Vas megye önkéntesei az idei évben sem tétlenkedtek és jószerivel érkeztek pályázati anyagok. Nagy öröm az, hogy Vas megyébe a folytonosságot követve az idei évben is érkezett bőven a támogatásokból, ezzel is segítve az önkormányzati, önkéntes tűzoltó és mentőszervezeti tagok munkáját. Mint mondta, Vas megye mentő tűzvédelme három pilléren alapszik. Ez pedig nem más, mint a hivatásos tűzoltók professzionalizmusa, hivatástudata, a megye önkéntes tűzoltóinak kiemelkedő szerepvállalása, valamint a folyamatosan fejlődő eszközrendszer. Az igazgató tolmácsolta továbbá Dr. Bolcsik Zoltán, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára, Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója és Vámos Zoltán főispán, a Területi Védelmi Bizottság elnökének elismerését és köszönetét a vállalt feladatok magas szinten történő ellátásáért.

Az elnyert eszközöket és a pályázaton való eredményes részvételért járó emléklapot Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, igazgató mellett Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes, Horváth Zoltán tűzoltó ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes és Göncz Szabolcs tűzoltó alezredes, megbízott tűzoltósági főfelügyelő és Poór Balázs tűzoltó ezredes, polgári védelmi főfelügyelő adták át a nyerteseknek. 

2022. évben 73 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott a megyében. Az elbírálás során azok az igények kerültek preferálásra, amelyek az adott egyesületi tevékenységi területének veszélyeztetettségét figyelembe véve fogalmazták meg a pályázati igényeket. Az elnyert pályázati támogatás 59.412.636 Ft volt, ami az országos támogatás 13,3%-a. A pályázatokon természetbeni támogatásnál nagy számban egyéni védőfelszereléseket, védőruházatot, védőcsizmát, védőkesztyűt és védősisakot vehettek át az egyesületek.  Emellett pedig több mint, 34 millió Ft értékben pénzbeli támogatást is elnyertek.  

Az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok részére kiírt pályázaton a répcelaki, celldömölki, csepregi, kőszegi és a vasvári önkormányzati tűzoltóparancsnokság összesen 18.719.743 Ft támogatásban részesült, ami az országos pályázatok 8,3%-a. Természetbeni támogatásoknál egyéni védőfelszerelésekre adták be pályázatukat, egyéb felszereléseknél pedig egyéni igényeket terjesztettek elő.

A 2022. évben nyolc mentőszervezet nyert el pályázatot 3.543.489 értékben. Közel 2,5 millió Ft értékben eszközök, gépjárművek üzemeltetésére, 1 millió Ft értékben pedig ruházatra nyertek el támogatást. 

Gratulálunk a szervezeteknek a pályázaton elnyert eszközökhöz!