KÖZLEMÉNY - Kéményseprés társas-, illetve családi házban

2023. január 26. 13:52

Az elmúlt napokban számos alkalommal riasztották Vas vármegye tűzoltó egységeit kéményekben lerakódott korom izzása, égése miatt. A kéménytüzek megelőzése érdekében kérjük a lakosságot, hogy szakemberrel ellenőriztessék az égéstermék-elvezetőket, ne felejtkezzenek meg azok állapotának rendszeres felülvizsgálatáról!

A hatályos kéményseprőtörvény 2018. január elsejétől megszüntette a családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos ingatlanok kötelező kéményellenőrzését. Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az égéstermék-elvezetők általános tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről. 

Sormunka

A kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége a sormunka. A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

  • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
  • minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
  • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
  • az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
  • a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését, valamint ellenőrzi az érzékelő működőképességét.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.

A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.

Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat, amiről ez esetben az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.

Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja. A tanúsítványt javasolt megőrizni, hiszen tűzvédelmi hatóság kérheti szükség esetén ennek bemutatását!

 

A társasházakban kötelező

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. 

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

 

Családi házban a kéményseprés ingyenes, de igényelni kell!

A családi házak esetében a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a közszolgáltató egy közösen egyeztetett időpontban – de legkésőbb a megrendeléstől számított 90 napon belül – ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb, soron kívüli ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő – megrendelésnek minősül és költségekkel jár.

Abban az esetben, ha egy egylakásos ingatlan, családi ház gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként van bejegyezve a kéményseprést kötelező megrendelni. Ilyenkor a közszolgáltató a kémények ellenőrzését, vizsgálatát térítés ellenében végez el.

 

Vas vármegye területén az ingyenes sormunka iránti igényét, illetve időpont-foglalási szándékát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

 

Vasi Füstfaragók Kft. 

(Szombathely területén)

 

http://www.vasifustfaragok.hu/

Telefonszám: 06 94 344-490
E-mail cím: infvshfgsnentbx@tznvy.pbz

 

Vas Megyei Kéményseprő Kft. 

(Vas vármegye valamennyi települése Szombathely kivételével)

 

https://www.kemenysepro.net/

Telefonszám: 06 94 506-499
E-mail cím: xrzralfrceb.zrteraqryrf@tznvy.pbz