Kerek születésnapjukon köszöntötte őket az igazgató

2021. április 07.

Három kolléga részesült főigazgatói elismerésben kerek születésnapjukon. Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója április 7-én adta át részükre az elismeréseket.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 50. születésnapja alkalmából főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesítette Hegedüs Csaba tű. főtörzsőrmestert, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Németh Miklós tű. törzszászlóst, a Megyei Főügyeleti Osztály Megyei Műveletirányítási Ügyelet referensét, Lovászi József Péter munkavállalót a Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Osztály gondnokát.

Az elismeréseket Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át. 

Gratulálunk a kerek születésnapjukat ünneplőknek!

Fotó: Balogh Eszter tű.ftőrm./Vas MKI