Regionális KML és vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat Vas megyében

2021. november 23.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében a délelőtti órákban Veszprém, Zala és a házigazda Vas megyei katasztrófavédelmi mobil labor állományának bevonásával regionális gyakorlatra, míg a Somogy megyei hatósági szakemberekkel kiegészülve délután vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlatra került sor november 23-án az igazgatóságon.

A gyakorlat résztvevőit Lakatár Gábor tű. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott igazgatóhelyettese köszöntötte. A megnyitót követően a katasztrófavédelmi mobil laborok állománya részére Nagy Attila Ádám tűzoltó százados, a Vas megyei KML parancsnoka tartott munkavédelmi oktatást és ismertette a szituációs begyakorló gyakorlat feltételezett káreseményét. 

A feltételezés szerint egy épület pinceszintjén lévő helyiségben tűz keletkezett, egy ember eltűnt, a tűzeset helyszínén veszélyes anyag jelenlétére utaló jelek is voltak. A KML-ek szakemberei teljes légzésvédelem mellett a füsttel telített épületrészbe behatoltak, az eltűnt embert megtalálták, kimentették, majd beazonosították a helyiségben talált veszélyes anyagot.

A szituációs gyakorlat kiértékelését követően, a délután folyamán vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlatra került sor, amelynek során a résztvevők három csoportban, egy-egy feltételezett káresemény során mintavételt hajtottak végre, a szennyezett vízmintát bevizsgálták és beazonosították. A gyakorlat során a mobil laborok állománya mellett a vízügyi hatóság és a vízügyi igazgatóság állománya is részt vett. A helyszíneken gyakorolták a közös munkát, a hatósági eljárás lefolytatását, illetve a szervezetek közötti kommunikációt is.

Az egész napos gyakorlatot Lakatár Gábor tű. alezredes, megbízott igazgatóhelyettes zárta, aki elmondta, hogy a feladatok során a KML állománya példaértékűen végezte a közös munkát.  A feladatok végrehajtását követően a tapasztalatokat, jó gyakorlatokat megosztották egymással. Mindezt a valós káresemények során lévő beavatkozások, eljárások alkalmával tudják majd hasznosítani, annak érdekében, hogy a veszélyes anyagot mielőbb beazonosítsák, a kárelhárítást mihamarabb elvégezzék. A gyakorlatot annak vezetője megfeleltre értékelte. 

Fotó: Balogh Eszter tű.főhadnagy./Vas MKI