A Vas vármegyében élők mindig számíthatnak a tűzoltókra!

2023. június 03. 15:38

Június 3-án tartotta az évek során immár hagyományossá váló rendezvényét a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A VIII. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozónak ezúttal a körmendi Batthyány-Strattmann Kastély gyönyörű parkja adott otthont.

A rendezvényen ez alkalommal a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve a három hivatásos és az öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokság tűzoltói mellett 55 önkéntes tűzoltó egyesület és egy létesítményi tűzoltóság is képviseltette magát. A Körmendi Fúvószenekar indulóira több száz büszke tűzoltó és közel száz technikai eszköz sorakozott fel a kastélyparkban. 

A megnyitón a Himnusz hangjai után elsőként Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta: „A tűzoltó találkozót azért hívtuk életre, hogy hivatásunkat szakmai-gyakorlati bemutatókkal, családi és gyermekprogramokkal bemutassuk és közelebb hozzuk a lakossághoz, így demonstráljuk, hogy itt vagyunk, vasi tűzoltók, akik az év minden napján tanúbizonyságát adják annak, hogy a káreseményeket közös erővel fel lehet számolni. Büszkék vagyunk arra, hogy a hivatásunk az egyik legrégebbi a világon. Valljuk, hogy Szent Flórián örökösének lenni a szó legnemesebb értelmében vett szolgálat!” A világ jelenkori történéseire utalva kiemelte, hogy az igazgatóság célja továbbra is, hogy Vas vármegye élen járjon megelőzésben, professzionális legyen mentő-tűzvédelemben, így a jövőben is folytatni fogjuk a reagálóképesség fejlesztését. 

V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő a kapcsolatok, a „mi” szerepét hangsúlyozta az ember életében. Mint mondta, szépen illeszkednek a tűzoltók a helyi közösségek életébe, hiszen nem csak oltalmazó szerepet töltenek be, hanem építik, gazdagítják is azokat. Gogolt idézve hangsúlyozta, hogy valamennyi kapcsolat, kötelék közül a bajtársi hűség a legszentebb, hisz „lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes”. A bajtársak tudatosan vállalják, hogy társaik és hivatásuk mellett a bajban is kitartanak. Nagyrabecsülését fejezte ki a tűzoltóknak, és reményét, hogy – bár a népnyelv szerint nem a jólét, hanem a nehézségek erősítik – a jövőben mégis a bőség és az öröm tegye próbára a bajtársiasságot. 

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke megköszönte a bajtársiassággal és hivatástudattal felvértezett tűzoltók munkáját, akikre számítani lehet, ha vihar van, ha tűzeset van, vagy éppen baleset történik. Külön köszönetet mondott az önkéntes tűzoltók helytállásáért, akik szabadidejük, családjuk rovására is mindent hátrahagyva sietnek az emberek segítségére, ha szükséges.  

Az ünnepség Szent Flórián szobrának felavatásával folytatódott. Bebes István, Körmend város polgármestere avató beszédében felidézte Szent Flórián tevékenységét, katonai, tűzoltói munkásságát, hitét, vértanú halálát. Mint mondta, az ő szellemisége – önzetlensége, bátorsága, elhivatottsága – fontos közvetítő erő kell, hogy legyen valamennyi embertársait segítő ember számára. A leleplezést követően a történelmi egyházak megáldották a védőszentet megtestesítő relikviát és áldásukat kérték a tűzoltókra. A felszentelt szobrot ezt követően lovas kocsifecskendő és korhű ruhába öltözött díszmenet kísérte a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen kialakított végleges helyére. 

A rendezvény keretében elismerések átadására is sor került. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a katasztrófavédelem munkáját hosszú időn át támogató munkája elismeréseként „Szent Flórián” emlékplakettet adományozott  Dr. Fekete Attila pénzügyőr dandártábornoknak, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatójának, eredményes munkája elismeréseként jutalomban részesítette Frühwirth Imre tű. zászlóst, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Hegedűs Csaba tű. főtörzsőrmestert, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Kányási Barbara rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelőjét, Reitli Lászlóné tű. zászlóst, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség referensét, Töltl Tamás tű. főtörzsőrmestert, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltóját. Bebes István, Körmend város polgármestere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elismerésben részesítette Deák László tű. zászlóst, Németh Szabolcs tű. zászlóst, valamint Simon András tű. törzszászlóst, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőit, továbbá nyugállományba vonulása alkalmából emléktárgy elismerést adott át Király Lajos tű. ezredesnek, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség korábbi vezetőjének. Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül jutalomban részesítette Horváth Richárd tű. törzszászlóst és Kiss Sándor tű. főtörzszászlóst, a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokait.

Az elismeréseket a találkozó fő momentuma, az összefogás, egység és hivatástudat kinyilvánítása követte, mely során a tűzoltók ismételten megszilárdították elkötelezettségüket. Az összetartozásukat ezúttal egy külön erre az alkalomra készített vármegyei térképpel fejezték ki, oly módon, hogy halk térzene mellett valamennyi szervezet felhelyezte kitűzőjét a székhelyéül szolgáló település helyére. A tűzoltók ezzel ünnepélyesen is megerősítették vállalásukat, hogy minden erejükkel védelmezni fogják a településük lakóit tűztől, víztől, hótól, és bármilyen káreseménytől, ha a helyzet úgy kívánja. 

Az ünnepség zárásával egy kötetlenebb, csapatépítő és összekovácsoló programsorozat vette kezdetét: a kastély udvarán különböző bemutatókkal szórakoztatták a résztvevőket. A szervezők minden korosztálynak igyekeztek tartalmas és érdekes szórakozást nyújtani. Amellett, hogy kicsik és nagyok is megtekinthették a felsorakozott gépjárműveket, közelebbről is megismerkedhettek a műszaki mentésnél használatos speciális technikai eszközökkel, megtudhatták, milyen célt szolgál az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport quadja, mentőcsónakja, illetve szemtanúi lehettek tűzoltási bemutatónak is. A legkisebbek olthattak tálcatüzet, figyelemmel kísérhették a Csupati kutyaiskola bemutatóját, és végül letéve a nagy esküt, a legbátrabbak kis tűzoltóvá avatásán is részt vehettek. Nagy sikert aratott a Területi Tűzmegelőzési Bizottság virtuális valóság szemüvege is, melynek segítségével mindenki igazán beleképzelhette magát egy tűzoltó helyébe, de szintén kiemelt figyelmet kapott a mentőszolgálattal közösen szervezett „Mini-maraton” is, amelynek célja ugyancsak az volt, hogy modellezzék, mekkora erő rejlik a közösségben, az összefogásban: az újraélesztési maraton résztvevői egy órán át adták egymásnak a stafétát. Tették mindezt zenére, amely tovább emelte a rendezvény hangulatát. Az amúgy is sokrétű programkavalkádot tovább színesítette, hogy lehetőség nyílt a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum tárlatvezetéssel egybekötött látogatására is. 

A több száz tűzoltót, érdeklődőt, gyermeket és felnőttet megmozgató VIII. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó jelmondatához hűen ismét bebizonyította, hogy a tűzoltó társadalom egy igazán összetartó egység, amelyre mindig, minden körülmények között bátran lehet hagyatkozni: a Vas vármegyében élők mindig számíthatnak a tűzoltókra!

Fotó: Szuhogyi-Balogh Nikoletta tű. fhdgy., Vas VMKI