A falu és a lakosság védelme az elsődleges céljuk

2024. május 21. 12:57

Újabb öt évre szerezte meg minősítését Bozzai és Vép Települési Önkéntes Mentőcsoportjai. Képességeiket pedig egy gyakorlat keretében mutathatták be május 17-én.

A mentőcsoportok állománya a Vépi Sporttelepen sorakozott fel, majd a megnyitót a feladatok végrehajtása követte, amik egy feltételezett káresemény felszámolására épült. A főként vízkár elhárítási feladatokra specializálódott települési mentőcsoportoknak ezeket a képességeiket kellett bizonyítaniuk, munkájuk minden mozzanatát pedig egy minősítő bizottság követte nyomon. A feltételezett helyzet szerint a több napos esőzés következtében Vépen átfolyó Kozár-Borzó patakon árhullám indult el. Az árhullám hatására a közelben lévő lakóházak váltak a leginkább veszélyeztetett területté. Az ingatlanok bevédése és a lakosság biztonsága érdekében a leterhelt hivatásos erők megsegítésére a polgármester elrendelte a Vép Települési Önkéntes Mentőcsoport, valamint a Bozzai Települési Önkéntes Mentőcsoport mozgósítását is. 

A feladatok most sem különböztek azoktól, amik a valóságban is a települések mentőcsoportjainak munkáját igényelhetik. A több mint hetven fős állománynak ideiglenes védművet kellett kiépítenie, fákat kellett kivágnia, amit csak egy híd építését követően tudtak megkezdeni. Egy lakóház alapja megsüllyedt, a felépítmény megrongálódott. Feladat volt a házban lévő személyek kimenekítése. A sérülteket elsősegélyben kellett részesíteniük és egy befogadóhelyen elhelyezniük. 

A feladatokat a gyakorlat résztvevői a legjobb tudásuk szerint, precízen, pontosan hajtották végre. A látottakat a minősítő bizottság megfeleltre értékelte, ezáltal további öt évre szerezték meg minősítésüket. 

Fotó: Zsoldos Adrián tű. főhadnagy/Szombathely KvK