Bemutatkozás

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alaprendeltetése: Vas vármegye lakossága élet- és vagyonbiztonságának, az illetékességi területén található nemzetgazdasági és kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, - amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezt az elkötelezettséget tükrözi a katasztrófavédelem 2012. január 1-jétől érvényes jelmondata is:
 

Katasztrófavédelem logó

"Magyarország szolgálatában a biztonságért"


A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi hatáskörű rendvédelmi szerv, továbbá önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Egyes jogszabályban rögzített ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban és más közjogi szervezetszabályzó eszközökben a számára meghatározott speciális feladatokat, irányítja helyi szerveit a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzésében való közreműködés; az illetékességi területén bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés feladatainak elősegítése; továbbá más vármegyében - vagy több vármegyére kiterjedő - rendkívüli esemény felszámolásában segítség nyújtása a területileg illetékes szerveknek.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság közvetlen irányítása alatt három katasztrófavédelmi kirendeltség (Szombathely, Sárvár, Körmend), kirendeltségenként egy-egy hivatásos tűzoltó-parancsnokság működik, szakmai felügyelete alatt pedig öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (Celldömölk, Csepreg, Kőszeg, Répcelak, Vasvár) lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.