Letölthető dokumentumok és kitöltési segédletek

2020. július 1-jén hatályba lépett a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) módosítása, majd 2020. július 31-től az Lrtv. végrehajtási rendeletének módosítása, és az ágazatok különös szabályait tartalmazó kormányrendelet-módosítások is. A letölthető dokumentumok, valamint a hozzájuk tartozó kitöltési segédletek a létfontosságú rendszerelemet üzemeltetők és a biztonsági összekötő személyek tevékenységét támogatják.

 • 2020. augusztus 30. napjáig a törvénymódosítás hatálybalépését megelőző 60 napnál régebben működő létfontosságú rendszerelemeknek ismételt azonosítási vizsgálatot kell lefolytatniuk, figyelembe véve az új jogszabályi rendelkezéseket, a megváltozott ágazati és horizontális kritériumokat. Ehhez nyújt segítséget a BM OKF által, ágazati bontásban elkészített „azonosítási jelentés sablon”, melynek kitöltése egyrészt csökkenti az üzemeltető adminisztrációs terheit. A hiánytalanul kitöltött dokumentum ágazati kijelölő hatósághoz történő eljuttatásával megkezdődik az azonosítási eljárás.
  Azonosítási jelentés minta agrár (.docx)
  Azonosítási jelentés minta egészségügy (.docx)
  Azonosítási jelentés minta energia (.docx)
  Azonosítási jelentés minta IT (.docx)
  Azonosítási jelentés minta közbiztonság (.docx)
  Azonosítási jelentés minta közlekedés (.docx)
  Azonosítási jelentés minta pénzügy (.docx)
  Azonosítási jelentés minta víz (.docx)
  Azonosítási jelentés minta kitöltési útmutató (.pdf)
 • A nyilvántartó hatóság kezeli a biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatait, telefonszámát, e-mail címét, szakirányú végzettségét, a végzettséget igazoló okirat sorszámát. A létfontosságú rendszerelem üzemeltetője gondoskodik a biztonsági összekötő személy megbízásáról, foglalkoztatásáról, és folyamatosan biztosítja a biztonsági összekötő személy tevékenységéhez szükséges feltételeket. A biztonsági összekötő személy feladata a kapcsolattartás az üzemeltető és a kijelölési eljárásban részt vevő hatóságok között, továbbá honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetén a törvényben meghatározott honvédelmi szervekkel. A biztonsági összekötő személy bejelentését közvetlenül Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője felé tegyék meg a lenti Hivatali Kapu elérhetőségen, vagy e-Papíron: [Témacsoport: Kritikus Infrastruktúra Védelem, Ügytípus: Biztonsági összekötő személy bejelentése]
 • A bekövetkezett rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatni kell a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének ügyeleti szolgálatát (megyei-, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság fő-és műveletirányító ügyeletét) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének honlapján közzétett formában, valamint az ágazati kijelölő hatóságot. Az itt elérhető bejelentőlap kitöltése és megküldése minden esetben kötelező, amennyiben az ágazati kormányrendeletek szerinti rendkívüli esemény következik be a létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjénél.

A kijelölt létfontosságú rendszerelem helye szerinti illetékes vármegyei ügyelet elérhetőségei:

Rendkívüli esemény bejelentő lap minta (.docx)
Rendkívüli esemény bejelentő lap minta kitöltési útmutató (.pdf)

Az üzemeltetői biztonsági terv tartalmi és formai követelményeit az Lrtv. végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza. Ennek elkészítéséhez nyújt segítséget az „üzemeltetői biztonsági terv sablon” dokumentum, mely jogszabályi megfelelősége mellett egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza azon szükséges adatokat és szempontokat, melyek védelem magas fokának garanciái lehetnek. Az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésénél nagy segítséget nyújthat a kockázatelemzés új – hatást, valószínűséget és kitettséget figyelembe vevő – metodikáját követő táblázat. Az 5-ös skálán értéket felvevő hatás és a valószínűség ismerős lehet a korábbi kockázatelemzési dokumentumokból, ám új elemként jelenik meg az ún. kitettség, mely a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás miatti kitettséget súlyozottan veszi figyelembe, tekintettel annak üzemeltető által nem befolyásolható voltára. Mivel több esetben ilyen, harmadik féltől igénybe vett szolgáltatásoktól függ a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működésének biztonsága, így ennek figyelembe vétele súlyozottan szükségszerű egy kockázatelemzés elkészítésekor.

Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető köteles eljuttatni az ágazati kijelölő hatóság részére. 

Víz és közbiztonság-védelmi ágazatok tekintetében az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok részére kell megküldeni, amelyek elérhetősége e-Papíron: [Témacsoport: Kritikus Infrastruktúra Védelem, Ügytípus: Víz ágazat ügyintézés], valamint Hivatali Kapun:

Kockázatelemzés (.xlsx)

Kritikus munkakörben alkalmazott személyek adatai (.xlsx)

Egyszerűsített kockázatelemzés azonosítási jelentéshez (.xlsx)

Kockázatelemzés kitöltési útmutató (.pdf)

ÜBT segédlet (.docx)

Kérdés esetén IDE KATTINTVA veheti fel a kapcsolatot a hatósággal.

Vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Hivatali kapu

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

KRID 502209995

Vármegyei ügyelet

E-mail-cím

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelet 

inf.htlryrg@xngirq.tbi.uh


Kapcsolódó dokumentumok:

Azonosítása jelentés minta IT (2023.07.04.)