Bírságok, járulékok, igazgatási szolgáltatási díjak

TÁJÉKOZTATÓ

a jogerősen kiszabott bírságok, a járulék,

az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

 

B Í R S Á G

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

Bírság típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla száma

Tűzvédelmi

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Piacfelügyeleti

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

birság letéti számla

MÁK:100320000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

ADR (közúti)

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

RID (vasúti)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

ADN (vízi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Helyszíni bírság

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Eljárási bírság

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

birság letéti számla

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Egészségvédelmi bírság

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Egészségvédelmi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Csatornabírság*

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Vízszennyezési bírság**

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Felszín alatti vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Vízgazdálkodási bírság

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

Közszolgáltatási bírság

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK: 100320000-01040047-00000000

*A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

** A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!

A fellebbezési illetéket illetékbélyeggel a fellebbezési iraton, vagy a Magyar Államkincstár által vezetett alábbi számlára lehet megfizetni: 10032000-01012107-00000000

 

Vízkészletjárulék

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízkészletjárulék megnevezésű számla javára kell befizetni. Vas vármegye vonatkozásában a hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek „Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízkészletjárulék” számlaszáma: 10047004-01040016-00000000.

 

Igazgatási szolgáltatási díj

Egyéb eljárási költség

 

Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:

  1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet,
  2. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
  3. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, 
  4. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,
  5. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet.

1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet alapján fizetendő díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni. Vas vármegye vonatkozásában a hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek „Előirányzat-felhasználási keretszámla száma": 10047004-00283700-00000000

2. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni. Vas vármegye vonatkozásában a hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek "Előirányzat-felhasználási keretszámla száma":  10047004-00283700-00000000.

3. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni. A hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, melynek "Előirányzat-felhasználási keretszámla száma":  10023002-00283494-00000000

4. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni. Vas vármegye vonatkozásában a hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek "Előirányzat-felhasználási keretszámla száma":  10047004-00283700-00000000.

5. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján a fizetendő költséget az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni. Vas vármegye vonatkozásában a hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek "Előirányzat-felhasználási keretszámla száma": 10047004-00283700-00000000.

Frissítve: 2023.01.26.