Három tisztjelölt szakmai gyakorlata Vas megyében

2022. május 13.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének I-II. évfolyamos alapszakos tisztjelölt hallgatói kezdték meg szakmai gyakorlatukat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A gyakorlat május 9-én kezdődött és május 27-én ér véget.

A szakmai gyakorlatukat a lakhelyüknek megfelelően két hallgató a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, egy diák pedig a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen teljesíti. A három hét alatt a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek. Elsőként egy általános áttekintést kapnak a katasztrófavédelem szakterületeiről, jogi szabályozásokról. A hatósági szakterület vonatkozásában a hatósági eljárások menetéről és az osztályon lévő határidős feladatokról hallhatnak, emellett pedig az iratmintákba és a dokumentumokba is betekintést nyerhetnek. Az iparbiztonsági szakterületen a veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatokban vesznek részt, emellett pedig a veszélyes áru szállítási hatósági ellenőrzésnek is részesei lehetnek. A három hét alatt a katasztrófavédelmi mobil labor tevékenységének megismerésére is sor kerül. A katasztrófavédelmi műveleti szakterület tekintetében a polgári védelmi szakfeladatokkal ismerkednek, de a lakosság-tájékoztatási tevékenységet is elsajátítják. A vis maior eljárás gyakorlati aspektusaival helyszínbejárás alkalmával találkozhatnak. A tűzvédelmi szakterületen a hivatásos tűzoltóparancsnokságok tevékenységéről, technikai eszközeinek használatáról tanulnak, de a káreseti beavatkozásokról is hallhatnak. A gyakorlat utolsó részében az informatikai rendszerekkel ismerkednek. 

Fotó: Egyed László tű. alezredes/Szombathely KvK, Kiss Péter tű. alezredes/Szombathely KvK, Csende Sándor tű. alezredes/Sárvár HTP