Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2017-08-16
Elérhetőségi adatok

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2017-08-16
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2019-12-10
Szervezeti struktúra

A szerv vezetői

A Vas MKI vezetőinek és az egyes szervezeti elemek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2017-08-16
A katasztrófavédelem vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honpaljának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje:

Közzétéve: 2019-12-10
Ügyfélfogadás

Közzétéve: 2017-08-16
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Közzétéve: 2017-08-16
Tűzoltóságok


Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szervtöbbségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének a mértéke
Közzétéve: 2021-04-08
Nem releváns


Költségvetési szervek

Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve. 

Közzétéve: 2019-12-10
Nem releváns


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2017-08-16
Elérhetőségi adatok

Közzétéve: 2019-12-10
BM OKF Ügyfélszolgálat