Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítve: 2022-11-23
Elérhetőségi adatok

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítve: 2022-11-23
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2022-11-30
Szervezeti struktúra

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerv vezetői

A Vas VMKI vezetőinek és az egyes szervezeti elemek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2022-11-23
A katasztrófavédelem vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honpaljának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje:

Frissítve: 2022-11-23
Ügyfélfogadás

Frissítve: 2022-11-23
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Frissítve: 2022-11-23
Tűzoltóságok

Dátum Megnevezés
2023-02-14
Felügyelt költségvetési szervek

Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szervtöbbségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének a mértéke
Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetési szervek

Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve. 

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közalapítványok

Közalapítványok

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Frissítve: 2022-11-23
Elérhetőségi adatok

Frissítve: 2022-11-23
BM OKF Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.