Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Közzétéve: 2023-02-01
Nyilvános ellenőrzés (AKADÁLYMENTES)

Frissítve: 2022-11-23
Nyilvános ellenőrzés

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve: 2023-11-24
ÁSZ jelentés 2022.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

Közzétéve: 2023-02-01
Nyilvános ellenőrzés (AKADÁLYMENTES)

Frissítve: 2022-11-23
Nyilvános ellenőrzés

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. 

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója

Közzétéve: 2023-08-02
2022. Éves beszámoló

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2023-11-24
2023. II. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-02
2023. I. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-02
2022. IV. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-02
2022. III. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-02
2022. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-10-11
2022. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-10-11
2021. IV. negyedéves mérlegjelentés
2022-03-29
2021. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-03-29
2021. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-03-29
2021. II. negyedéves mérlegjelentés
2021-05-05
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2021-03-18
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-12-04
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-12-04
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-05-07
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-05-07
2019. III. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-17
2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-17
2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-30
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-03-20
2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2018-12-20
2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2018-10-04
2018. I. negyedéves mérlegjelentés
2018-10-04
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-02
2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-02
2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2017-08-16
2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-08-16
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017-08-16
2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-08-16
2016. II. negyedéves mérlegjelentés
2016-10-13
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-04
2013. II. negyedéves mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2023-11-24
2023. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2023-08-02
2023. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2023-08-02
2022. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2023-08-02
2022. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-12-02
2022. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-10-11
2021. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-10-11
2021. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-10-11
2021. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-10-11
2022. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2022-03-29
2021. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2021-05-05
2020. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2021-04-12
2020. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2020-12-07
2020. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2020-12-07
2020. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2020-05-08
2019. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2020-05-08
2019. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2020-05-08
2019. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2019-12-17
2019. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2019-05-06
2018. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2019-05-06
2018. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018-12-20
2018. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018-12-20
2018. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018-12-20
2017. évi IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018-12-20
2017. évi III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2018-12-20
2017. évi II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017-08-17
2017. évi I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017-08-17
2016. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017-08-17
2016. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2017-08-16
2016. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-10-13
2016. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2014. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2015. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2014. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2015. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2015. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2015. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2014. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2012. foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2013. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2013. II. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2013. III. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2014. I. negyedéves foglalkoztatási adatok
2016-08-04
2013. IV. negyedéves foglalkoztatási adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. 

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2022-11-11
2022. évi ÖTE támogatások

Dátum Megnevezés
2022-11-11
2021. évi ÖTE támogatások
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2022-12-02
Szerződések 2022.

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítve: 2022-11-23
Koncessziók

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Frissítve: 2022-11-23
Egyéb kifizetések

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns (akadálymentesített)

Közzétéve: 2023-01-17
Nem releváns

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2023-03-21
Közbeszerzési terv 2023. - AKADÁLYMENTES

Közzétéve: 2023-03-21
Közbeszerzési terv 2023.

Közzétéve: 2022-12-02
Megkötött szerződések keresése