Tevékenységi körök

A tevékenységi körök rövid leírása

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör:

 • Közreműködés az oktatási intézmény tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2 óra).
 • Részvétel az oktatási intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1 óra).
 • Közreműködés tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (5 óra).
 • Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (5 óra).
 • Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2 óra).
 • Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2 óra).
 • Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2 óra).
 • Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (2 óra).
 • Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2 óra).

Polgári védelem tevékenységi kör:

 • Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2 óra).
 • Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (5 óra).
 • Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében (5 óra).
 • Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1 óra).
 • Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (3 óra).

Iparbiztonság tevékenységi kör:

 • Közreműködés statisztikai - kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó - kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3 óra).
 • Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában (2 óra).

További tevékenységi körök:

 • A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 5 óra).
 • Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat (5 óra / nap).
 • Tanulók megismerkedése a honlappal és részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban (max. 5 óra).
 • A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése (40 óra).
 • A Magyar Vöröskereszt tematikája alapján 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése (16 óra).