Jelentkezés rendje

A jelentkezés rendje

A közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége - a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei egységei részéről -, a 2012 októberétől biztosítja, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezését.

Az igazgatóság és szervezetei egységei a közösségi szolgálat teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint fogadó intézmény, valamint a középfokú oktatási intézmények, mint küldő intézmények együttműködési megállapodást kötöttek a Vasi Diák Közösségi Szolgálattal. A szolgálat pedig koordináló szerepet játszik a küldő és fogadó intézmények, illetve a diákok között. 

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, illetve kirendeltségein történő közösségi szolgálat teljesítésére a Vasi Diák Közösségi Szolgálat elérhetőségein keresztül lehet jelentkezni, illetve regisztrálni!

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a Közösségi Szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

Kijelölt napok: minden hónap 3. hete, és az azt követő hétfő (pótnapként), az együttműködés megállapodással rendelkező intézmények számára a kijelölt koordinátor egyezteti a pontos időpontokat.