Közösségi szolgálat programja

 A Közösségi szolgálat programja

  1. 24. § A KKSZ teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, de legfeljebb 3 óra lehet. A KKSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során teljesítik. A KKSZ a katasztrófavédelem vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott tevékenységi körökből teljesíthető.
  2. 25. § A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővítheti.
  3. 26. § A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök az EMMI rendeletnek megfelelően legfeljebb 50 órában hajthatóak végre. A KKSZ-t vállaló tanuló részére az 1. sz. melléklet 4. d) pontjában meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam kivételével legalább 20 óra összes óraszámot kell biztosítani.
  4. 27. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek és a helyi tűzoltó-parancsnokságok a katasztrófavédelmi megbízott bevonásával a program elvégzésére − igény szerint − összevont formában (mindhárom tevékenységi kör teljesítése) is lehetőséget biztosíthatnak, amelynek szervezése külön terv szerint történik. A foglalkozási terv elkészítésében a mentori feladatokat ellátó személy is részt vesz.
  5. 28. § A KKSZ teljesítésére a nyári szünet során is lehetőséget lehet biztosítani a 21. és 26. §-nak megfelelően nyári tábor, hosszabb idejű csoportos foglalkozás és egyéb esetekben az oktatási intézménnyel való együttműködés alapján és az igazgató engedélyével.
  6. 29. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért az oktatási intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentori feladatokat ellátó személy felkérés esetén közreműködik. A felkészítő és záró órák legfeljebb 5-5 órás foglalkozások lehetnek. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít.