Katasztrófavédelem határok nélkül

  1. Kinek a segítségére számíthatunk a hazai katasztrófák esetén?
  2. Hogyan segítünk más országoknak?

Kinek a segítségére számíthatunk a hazai katasztrófák esetén?

EU-tagországként elsődlegesen az EU vonatkozó mechanizmusaira támaszkodunk, amennyiben segítségre van szükségünk súlyos hazai katasztrófaesemények kezeléséhez. Az uniós polgári védelmi mechanizmus célja, hogy természeti és ember által okozott katasztrófák, terrorcselekmények, műszaki, radiológiai és környezeti balesetek esetében elősegítse az EU és a tagállamok közötti együttműködést az emberek, a tulajdon, a környezet és a kulturális örökség védelme érdekében az EU-n belül és harmadik országokban egyaránt. A mechanizmus stabil pénzügyi háttere az EU Pénzügyi Eszköz.  Kérésünk esetén azonnal „intézkednek a BM OKF-fel állandó munkakapcsolatban álló más nemzetközi partnerek is, így különösen az ENSZ és a NATO illetékes szervei is.


Hogyan segítünk más országoknak?

A BM OKF a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás aktív szereplője. A szolidaritás elve alapján elsősorban a szomszédos országoknak nyújtunk segítséget a velük folyamatosan fenntartott szoros együttműködés keretében. Két- és többoldalú katasztrófavédelmi megállapodások alapján emberi erőt vagy eszközöket adunk segítségképpen árvíz, földrengés, erdőtűz, vagy humanitárius katasztrófa idején bajba jutott szomszédainknak, de ugyanígy járunk el a más kontinensen bekövetkezett súlyos katasztrófát követően is (pl.: Sri Lanka cunami 2004, Kína földrengés 2008, Haiti földrengés 2010, Pakisztán árvíz 2010, Líbia válság 2011, Japán katasztrófa 2011, stb.).