Kőszegi Járási Írottkő Mentőcsoport

Kőszegi Járási Írottkő Mentőcsoport

 

                                                                                   Katasztrófavédelem

 

1. Megalakítás célja:

A Kőszegi Járási Írottkő Mentőcsoport (röviden Írottkő Mentőcsoport) megalakításának célja, olyan gyors reagálóképességű, közösségtudattal rendelkező önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozása, melyek akár hóhelyzet, akár árvízhelyzet, vagy egyéb, egész járást – jelen esetben a kőszegi járást – érintő veszélyhelyzet esetén bevethető, és a tagok megfelelő szaktudással rendelkeznek ahhoz, hogy a minősítést követően a mentőcsoport önállóan is képes legyen beavatkozni.

2. Mentőcsoport rendeltetése:

A Kőszegi Járás, valamint Vas megye védelmére létrejött Írottkő Mentőcsoport a riasztástól számított három órán belül képes árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátására, úgy mint vízszivattyúzás, homokzsákolás, kimenekítés-kitelepítés megszervezése és végrehajtása, lakosság ellátásának segítése, ideiglenes befogadó helyek aktiválása.

Továbbá olyan eszközállománnyal rendelkezik – mint például tehergépjárművekkel, autóbusszal, traktorral, gépjárműfecskendővel, védőfelszerelésekkel –, amely képessé teszi a téli rendkívüli időjárásból adódó feladatok végrehajtására is. Egy esetleges hóhelyzet során képes elzárt települések, utak felszabadítására, hóban elakadt járművek mentésére, biztosítani tudja az elzárt településeken az ellátást.

Mindezen túlmenően részt vesz a kárterület felderítésében, kutatási-mentési feladatok végrehajtásában is.

3. Tagjai:

A mentőcsoport önkéntes alapon szerveződött polgári védelmi szervezet, amely 36 fős tagállománnyal rendelkezik.

4. Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki kárelhárítási egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

A,   A vezetési törzs feladatai:

 • Az egység fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé.
 • A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.

B, A műszaki kárelhárítási egység feladatai:

 • Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 • Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 • Kárhely biztosítása.
 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.

C, A kutatási-mentési egység feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek megkeresése a kárterületen.
 • Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 • Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz juttatása.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.
 • Helyszínbiztosítás.

D, Az egészségügyi egység feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegélynyújtási feladatok ellátása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.
 • Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízisállapotban levő rászorultak – például kitelepítettek –, szemtanúk pszichoszociális ellátása.
 • Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

E, A logisztikai egység feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (alkalmazás, elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, utánpótlás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás, menet végrehajtása).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás, információ-egyeztetés a kutatási és mentési, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

5. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 • vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 • kimenekítés-kitelepítés megszervezése;
 • ideiglenes befogadó helyek aktiválása;
 • elsődleges ellátás egészségügyi biztosítása;
 • romok alóli kutatás-mentés;
 • híradó biztosítás;
 • tűzoltás;
 • logisztikai ellátás.

6. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

7. Bázis:

Az Írottkő Mentőcsoport megalakítási bázisa a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság. Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., Ügyelet: 94/563-137