Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport

Katasztrófavédelem

1. Megalakítás célja:

A Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport (röviden Kemenesalja Mentőcsoport) megalakításának célja, olyan gyors reagálóképességű önkéntes polgári védelmi szervezet létrehozása, mely akár hóhelyzet, akár árvízhelyzet, vagy egyéb, egész járást érintő veszélyhelyzet esetén bevethető.

2. Mentőcsoport rendeltetése:

A Celldömölki Járás, valamint Vas megye védelmére létrejött Kemenesalja Mentőcsoport a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében képes a riasztástól számított három órán belül az elsődleges beavatkozó erők megerősítésére, árvízi védekezési és hóhelyzetből adódó feladatok ellátására, anyagi javak védelmére, magasból mentésre, elsődleges egészségügyi ellátás biztosítására, kitelepítésre és kimenekítésre, ideiglenes befogadóhely kialakítására, helyi vízkárok elleni védekezés. Speciális képessége, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek műszaki és személyi mentési feladataiban hatékony támogatást nyújt az elsődleges beavatkozó erőknek.

3. Tagjai:

A 40 főt számláló mentőcsoport tagsága a jánosházi, pápoci, csöngei és celldömölki önkéntes tűzoltó egyesület, a jánosházi és egyházashetyei polgárőr egyesület, a Celldömölki-Sághegyalja Zrt. tagjaiból, valamint elhivatott és a „A katasztrófavédelem nemzeti ügy” elvét magukénak valló magánszemélyekből áll össze. A mentőcsoport munkáját egy erőgép, egy teleszkópos markoló, egy gumikerekes kotró, egy darus teherautó, egy autóbusz, és egy mikrobusz segíti.

4. Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki kárelhárítási egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

A, A vezetési törzs feladatai:

 • Fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • A szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása.
 • A kárhelyen tartózkodó, illetve a beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében a kommunikációs feltételek megteremtése.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szakmai döntések előkészítése szükség esetén szakértők bevonásával.

B, A műszaki kárelhárítási egység feladatai:

 • Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 • Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 • Kárhely biztosítása.
 • Magasból mentési feladatok ellátására.
 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek műszaki és személyi mentési feladatainak ellátására.
 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.

C, A kutatási-mentési egység feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • Az egység önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek keresése.
 • Kárterületen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 • Romok alá szorult sérült kimentése.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.
 • Helyszínbiztosítás.

D, Az egészségügyi egység feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.

E, A logisztikai egység feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések biztosítása.
 • A hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás a kutatási és mentési, műszaki kárelhárítási, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

5. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 • vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 • elsődleges kárelhárítás (pl. vihar esetén tetőszerkezet ideiglenes helyreállítása, kidőlt fák eltávolítása)
 • kimenekítés-kitelepítés megszervezése;
 • ideiglenes befogadóhelyek aktiválása;
 • elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása;
 • romok alóli kutatás-mentés;
 • híradó biztosítás;
 • tűzoltás, műszaki mentés;
 • logisztikai ellátás.

6. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) humán és technikai erőforrásai nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

7. Bázis:

A Kemenesalja Mentőcsoport megalakítási bázisa a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság. Cím: 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8. Ügyelet: 95/779-634