Sárvári Járási Rába Mentőcsoport

Sárvári Járási Rába Mentőcsoport

Katasztrófavédelem

1. Megalakítás célja:

A Sárvári Járási Rába Mentőcsoport (röviden Rába Mentőcsoport) megalakításának célja, olyan gyors reagálóképességű önkéntes polgári védelmi szervezet létrehozása, mely akár hóhelyzet, akár árvízhelyzet, vagy egyéb, egész járást érintő veszélyhelyzet esetén bevethető.

2. Mentőcsoport rendeltetése:

A Sárvári Járás, valamint Vas megye védelmére létrejött Rába Mentőcsoport a riasztástól számított három órán belül képes kimenekítési-kitelepítési, ár-és belvízi védekezési, valamint a téli rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátására. Bevethető továbbá életveszélyessé vált épületek bontása, megtámasztása, kidőlt fák eltávolítása esetén, illetve részt vehet kutató-mentő tevékenységben, lakosságvédelmi feladatokban, tűzoltásban és műszaki mentésben.

A logisztikai háttérre nagy hangsúlyt fektetve a Rába Mentőcsoport rendelkezik a különféle veszélyek elhárítására alkalmas technikai eszközparkkal, egyebek mellett kisbusz, homlokrakodó, lánctalpas kotró, billenős tehergépkocsi és csapatszállító gépkocsi teljesít szolgálatot a csoport kötelékében.

3. Tagjai:

A Rába Mentőcsoport vezetési, kutatás-mentési, műszaki kárelhárítási, egészségügyi és logisztikai egységbe beosztott 34 tagja a Hosszúpereszteg Polgárőr Egyesületből, a Csényei és Ikervári Önkéntes Tűzoltó Egyesületből, Oxy-Bad Bt. és a Sárvár Víz Kft. szervezetéből, valamint önkéntes magánszemélyekből került ki.

4. Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki kárelhárítási egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

A, A vezetési törzs feladatai:

 • Fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • A szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása.
 • A kárhelyen tartózkodó, illetve a beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében a kommunikációs feltételek megteremtése.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szakmai döntések előkészítése szükség esetén szakértők bevonásával.

B, A műszaki kárelhárítási egység feladatai:

 • Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 • Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 • Kárhely biztosítása.
 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.

C, A kutatási-mentési egység feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • Az egység önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek keresése.
 • Kárterületen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 • Romok alá szorult sérült kimentése.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.
 • Helyszínbiztosítás.

D, Az egészségügyi egység feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.

E, A logisztikai egység feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések biztosítása.
 • A hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás a kutatási és mentési, műszaki kárelhárítási, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

5. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 • vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 • elsődleges kárelhárítás (pl. vihar esetén tetőszerkezet ideiglenes helyreállítása, kidőlt fák eltávolítása)
 • kimenekítés-kitelepítés megszervezése;
 • ideiglenes befogadóhelyek aktiválása;
 • elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása;
 • romok alóli kutatás-mentés;
 • híradó biztosítás;
 • tűzoltás, műszaki mentés;
 • logisztikai ellátás.

6. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) humán és technikai erőforrásai nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

7. Bázis:

A Rába Mentőcsoport megalakítási bázisa a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Cím: 9600 Sárvár, Batthyány u. 65. Ügyelet: 95/ 521-170