Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport

Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport

       Katasztrófavédelem

 

1. Megalakítás célja:

A Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport (röviden Hármashatár Mentőcsoport) megalakításának célja, olyan gyors reagálóképességű, közösségtudattal rendelkező önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozása, melyek akár hóhelyzet, akár árvízhelyzet, vagy egyéb, egész járást – jelen esetben a szentgotthárdi járást – érintő veszélyhelyzet esetén bevethető, és a tagok megfelelő szaktudással rendelkeznek ahhoz, hogy a minősítést követően a mentőcsoport önállóan is képes legyen beavatkozni.

2. Mentőcsoport rendeltetése:

A Szentgotthárdi Járás, valamint Vas megye védelmére létrejött Hármashatár Mentőcsoport a riasztástól számított három órán belül – a tagállomány összetételéből és technikai felszereltségéből adódóan – elláthat kimenekítési-kitelepítési, ár-és belvízi védekezési feladatokat, valamint a téli rendkívüli időjárásból adódó teendőket. Bevethető továbbá életveszélyessé vált épületek bontása, kidőlt fák eltávolítása esetén, illetve részt vehet kárterület helyszíni biztosításában, kutató-mentő tevékenységben, lakosságvédelmi feladatokban, tűzoltásban és műszaki mentésben.

Mindezen túlmenően olyan eszközállománnyal rendelkezik – mint például mikrobuszokkal, csapatszállító gépjárművekkel, lánctalpas dózerekkel, homlokrakodókkal, tehergépkocsikkal, illetve hidraulikus kotrókkal, egyéni védőfelszerelésekkel, munkaeszközökkel –, amely képessé teszi nemcsak az árvízi védekezési feladatok, de a téli rendkívüli időjárásból adódó feladatok végrehajtására is.

3. Tagjai:

A Hármashatár Mentőcsoport az ár- belvíz és helyi vízkárok elhárítására, felszámolására szakosodott önkéntes szervezetekből és magánszemélyekből szerveződött.

A mentőcsoport egységekből áll, melyek az alsószölnöki, felsőszölnöki és szakonyfalui önkéntes tűzoltó egyesületek, a Buldozer 2000 Kft., valamint Alsószölnök védőnői és falugondnok szolgálatának tagjaiból, valamint magánszemélyekből tevődnek össze, összesen 33 fővel.

4. Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki kárelhárítási egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

A, A vezetési törzs feladatai:

 • Az egység fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé.
 • A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.

B, A műszaki kárelhárítási egység feladatai:

 • Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 • Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 • Kárhely biztosítása.
 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.

C, A kutatási-mentési egység feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek megkeresése a kárterületen.
 • Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 • Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz juttatása.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.
 • Helyszínbiztosítás.

D, Az egészségügyi egység feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegélynyújtási feladatok ellátása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.

E, A logisztikai egység feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (alkalmazás, elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, utánpótlás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás, menet végrehajtása).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.
 • A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás, információ-egyeztetés a kutatási és mentési, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

5. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 • vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 • elsődleges kárelhárítás (pl. vihar esetén tetőszerkezet ideiglenes helyreállítása, kidőlt fák eltávolítása)
 • kimenekítés-kitelepítés megszervezése;
 • ideiglenes befogadóhelyek aktiválása;
 • elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása;
 • romok alóli kutatás-mentés;
 • híradó biztosítás;
 • tűzoltás, műszaki mentés;
 • logisztikai ellátás.

6. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

7. Bázis:

A Hármashatár Mentőcsoport megalakítási bázisa a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal. Cím: 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. Ügyelet: 06 20/426-9633