Vasvári Járási Hegyhát Mentőcsoport

Katasztrófavédelem

1. Megalakítás célja:

A Vasvári Járási Hegyhát Mentőcsoport (röviden Hegyhát Mentőcsoport) megalakításának célja, olyan gyors reagálóképességű önkéntes polgári védelmi szervezet létrehozása, mely akár hóhelyzet, akár árvízhelyzet, vagy egyéb, egész járást érintő veszélyhelyzet esetén bevethető.

2. Mentőcsoport rendeltetése:

A Vasvári Járás, valamint Vas megye védelmére létrejött Hegyhát Mentőcsoport a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében képes a riasztástól számított három órán belül az elsődleges beavatkozó erők megerősítésére, árvízi védekezési és hóhelyzetből adódó feladatok ellátására, anyagi javak védelmére, haszonállatok mentésére, elsődleges egészségügyi ellátás biztosítására.

3. Tagjai:

A Gersekaráti, Alsóújlaki és Olaszfai Polgárőr Egyesület, a Csörnöc Menti Mezőgazdasági Szövetkezet, továbbá önkéntes magánszemélyek alkotják a Hegyhát Mentőcsoportot, összesen 35 fővel. A technikai feltételekre is különös hangsúlyt fektettek, beavatkozását egyebek mellett mikrobusz, homlokrakodó, pótkocsis traktorok, hótoló segíti, különlegessé azonban lovas felderítő egysége teszi. Segítségével olyan területeket is képes megközelíteni, melyek a járművek számára már nem elérhetők. Ezáltal, például eltűnt személyek keresésénél hatékonyabbá válik a kutatási-mentési feladatok végrehajtása.

4. Egységei:

 • Vezetési törzs
 • Műszaki kárelhárítási egység
 • Kutatási-mentési egység
 • Egészségügyi egység
 • Logisztikai egység

A, A vezetési törzs feladatai:

 • Fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 • A szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a logisztikai kiszolgálás megszervezése és működtetése.
 • A híradási és az informatikai feladatok biztosítása.
 • A kárhelyen tartózkodó, illetve a beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében a kommunikációs feltételek megteremtése.
 • Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és együttműködő szervekkel.
 • A szakmai döntések előkészítése szükség esetén szakértők bevonásával.

B, A műszaki kárelhárítási egység feladatai:

 • Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 • Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 • Kárhely biztosítása.
 • Komplex árvíz-védekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.

C, A kutatási-mentési egység feladatai:

 • A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása, szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 • Az egység önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 • Eltűnt személyek keresése.
 • Kárterületen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 • Romok alá szorult sérült kimentése.
 • Mentési tevékenység végrehajtása.
 • Helyszínbiztosítás.

D, Az egészségügyi egység feladatai:

 • Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása.
 • A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 • A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.

E, A logisztikai egység feladatai:

 • A bevetés feltételeinek megteremtése (elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellátás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely működtetése, személyszállítás, teherszállítás).
 • A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések biztosítása.
 • A hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 • Folyamatos kapcsolattartás a kutatási és mentési, műszaki kárelhárítási, valamint az egészségügyi komponens vezetőivel.
 • Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi beavatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.

5. Képességei:

A mentőcsoport alapvető képességei a következők:

 • árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 • vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 • elsődleges kárelhárítás (pl. vihar esetén tetőszerkezet ideiglenes helyreállítása, kidőlt fák eltávolítása)
 • kimenekítés-kitelepítés megszervezése;
 • ideiglenes befogadóhelyek aktiválása;
 • elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása;
 • romok alóli kutatás-mentés;
 • híradó biztosítás;
 • tűzoltás, műszaki mentés;
 • logisztikai ellátás.

6. Alkalmazása:

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) humán és technikai erőforrásai nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

7. Bázis:

A Hegyhát Mentőcsoport megalakítási bázisa a Vasvári Járási Hivatal. Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. Ügyelet: 94/ 594-196