Jelentkezés rendje - időpontok - jelentkezési lap

A jelentkezés rendje - időpontok - jelentkezési lap

A közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége - a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei egységei részérő -, a 2012 októberétől biztosítja, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezését.

A fogadó intézmény minden hónapban 5 nap, valamint 1 pótnap kijelölésével segíti a KSZ teljesítését a jelentkezők számára. A kijelölt napok a Vas MKI weboldalán, valamint a havi Naptári és Ellenőrzési Tervben szerepelnek.

A Vas MKI és szervezetei egységei a közösségi szolgálat teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, a jogszabályokban meghatározott módon, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat küldő középfokú oktatási intézménnyel.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a Közösségi Szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

A Jelentkezési lap ide kattintva letölthető!

Kijelölt napok: minden hónap 3. hete, és az azt követő hétfő (pótnapként), az együttműködés megállapodással rendelkező intézmények számára a kijelölt koordinátor egyezteti a pontos időpontokat.

Egy felkészítésen résztvevők minimális létszám: 5 fő