Bemutatkozik a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Elérkeztünk a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat bemutató sorozatunk utolsó, egyben az ország legfiatalabb önkormányzati tűzoltóságához. Ezen a héten a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság mutatkozik be olvasóinknak.

A celldömölki mentő tűzvédelem első tevékenységéről egy 1850 őszén íródott újságcikkben található leírás. A Ság-hegyi szüreti mulatság éjszakáján keletkezett tűz gyorsan terjedt a nádfedeles házakon, veszélyeztetve a települést. A szekereken vágtatva érkezők tevékenységét egy kéményseprő legény fogta össze és irányításával megmenekült a tűzvésztől a község. Bár a kéményseprő legényről nem sokat tudunk, a celli tűzoltók őt tekintik az első kemenesaljai lánglovagnak.

Az első szervezett formában működő mentő tűzvédelem az Alsósági városrészen alakult meg 1884-ben. Kis-Cellben 1885-ben, Nemesdömölkön 1886-ban alakult önkéntes tűzoltó egyesület. Az 1903-as egyesülést követően a város védelmét Dr. Pletnics Ferenc ügyvéd vezetésével komoly létszámú és felszereléssel rendelkező tűzoltó szervezet biztosította.

A második világháború végéig folyamatosan működő kemenesaljai tűzoltók-többszöri átalakulás és fejlesztés révén-hatékonyan védték a térséget. A háborút követően 1990-ig az ide települt cégek, vállalatok, vasutas dolgozók lelkes önkéntes tűzoltói alkották a mentő tűzvédelem derékhadát.

Az 1950-től 1990-ig rendszeresen vezetett egységkönyvekből, leírásokból tudjuk, hogy a celli tűzoltók a káresetek során eljutottak a Bakonytól Kőszeg hegyaljáig, valamint Soprontól a Balaton felvidékig. Az állandó készenléti szolgálattal működő önkormányzati tűzoltóságot a 2004- től Németh János vezetésével megújult Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint Celldömölk Város Önkormányzata hozta létre 2009-ben, nyolc másik településsel közösen.

Folyamatos fejlődésére jellemző, hogy mára huszonhárom – tizenhat Vas és hét Veszprém megyei – település elsődleges mentő tűzvédelmét látja el, így mintegy huszonegyezer fő biztonságáról gondoskodnak. Elsődleges műveleti körzetük 280 km2, ezzel ők Magyarország ötödik legnagyobb önkormányzati tűzoltósága. Az állandó készenléti szolgálatot tizenkét fizetett önkormányzati tűzoltó biztosítja. A Nováky Ernő vezette Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Hadászi Zsolt vezetésével megalakult alsósági Kráter ÖTE erősíti tevékenységüket – ezáltal a káreseményeket jellemzően két-három gépjárművel, tíz-tizenhat fővel számolják fel, emellett folyamatosan együttműködnek a környék településeinek tűzoltóival. Az önkormányzati tűzoltók parancsnoka Kocsis Péter.

Megalakulásuk óta a celli tűzoltók többször vonultak a legmagasabb, ötös kiemelt, valamint kettes, hármas és négyes fokozatú szabadtéri és épülettüzekhez. A celliek két gépjárműfecskendővel, valamint egy kosaras autóval rendelkeznek. Különösen büszkék arra, hogy körzetükben rendszeresen vonulnak ki a Ság-hegyen bajba került turisták mélyből, magasból történő mentésére. Öt tűzoltó egyben ipari alpinista is, így ezek a mentések is gyorsan és szakszerűen végrehajthatók.

A település adottságai révén nagy gyakorlatra tettek szert a személymentés mellett a közúton, vasúton szállított veszélyes anyagok szivárgásának kezelésében, mezőgazdasági tüzek oltásában. Eredményesen segítették több alkalommal a társszervek különleges feladatait, ilyen kihívások voltak azok is, amikor egyes személyek magukat elbarikádozva robbantással, öngyilkossággal fenyegetőzve veszélyt jelentettek önmagukra és környezetükre.

Büszkeségük, hogy a devecseri iszapkatasztrófánál már az első órában mentették az embereket, értékeket. Működésük során a legnagyobb kihívások között tartják számon a 2013-as hóhelyzet kezelését, a bobai gumidepó tüzének oltását, valamint annak folyamatos felügyeletét. Emlékezetes eseteik továbbá a Kemenesmagasi melletti 2019-es erdőtűz, melynek teljes eloltása három napig tartott. Ma már a műszaki mentések száma náluk is meghaladja a tűzesetekét.

Kocsis Péter parancsnok fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a helyi városvezetés szívügyének érzi tűzoltóságukat, rendszeresen támogatja őket. A celli tűzoltók a helyi társadalmi élet aktív tagjai: szinte minden városi rendezvénynek állandó résztvevői – hol vendégként, hol pedig ők biztosítják az esemény zavartalan előkészítését és megtartását.

Rendszeres látogatóik a helyi óvodás és iskolás csoportok, a nagyobbaknak rajzpályázatot is szoktak hirdetni. A beérkezett műveket pedig ki is állítják a tűzoltóságon.

Jó kapcsolatot ápolnak mindemellett a testvérvárosi tűzoltókkal és más egyéb szervezetekkel, vállalatokkal: az önkormányzati, önkéntes tűzoltók biztosítják az ostffyasszonyfai Pannónia Ring versenyeit, valamint a Sitkei Rockfesztivált.