Bemutatkozik a Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

125 éve alakult a Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Múlt héten a jubileumra szervezett ünnepségükről adtunk hírt, ezúttal a civil szervezet múltját és jelenét mutatjuk be. Nagy Szilveszter egyesületi elnök és Tóth Szabolcs parancsnok a kalauzunk – mindketten évtizedek óta hordják büszkén az egyenruhát.

A 280 lakosú Cákon 29 fős a tűzoltó-egyesület: 18 önkéntes tűzoltó mellett a pártoló tagok és az ifjúsági tagozat teszik ki a létszámot. Ahogy Tóth Szabolcs fogalmaz: hétköznapi emberek ők, akik önként, minden ellenszolgáltatás nélkül lemondanak a szabadidejükről, és ha a helyzet úgy hozza, a családjukat hátrahagyva sietnek, hogy másokon segíteni tudjanak. Elismertek helyben a tűzoltók, de nem feltétlenül könnyű új tagokat megnyerni. Márpedig szükség van az ilyen emberekre, közösségekre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy évtizedeken vagy akár évszázadokon átnyúlóan is képesek fennmaradni.

Így van ez a cáki tűzoltószervezettel is, amely 1895-től számítja megalakulását. Héra János egyleti elnök a január 1-jén tartott alakuló, majd az áprilisban ismét összehívott közgyűlésen írta alá a Czáki Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabályát. Az egylet húsz fővel alakult Boros János parancsnokságával. Ekkor már birtokukban volt az a kocsifecskendő, melyet a 80-as évekig működtettek, és amely a múlt héten került végső helyére a szertár szomszédságában. 1925-től Albert Gyula főparancsnok irányította a 26 tagú csapatot. Őt 1928-tól Gazdag Gyula követte. Az irányítása alatt részletesen vezetett egységkönyv 1958-tól rögzíti a Cákon bekövetkezett tűzeseteket, főbb eseményeket és a tagokkal, felszerelésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat 1974-ig. 1970-től Hollósi István parancsnoksága alatt működtek 1989-ig. A 80-as évek elejének modernizációs folyamatában kapták meg azt a 800-as kismotorfecskendőt, amelyet a mai napig használnak.

A rendszerváltás után Tóth Imre vette át az irányítást, vele együtt választották meg Nagy Szilvesztert elnökké. 1994-től Tóth József került az egyesület élére, vezetése alatt újjászerveződtek. Ekkor tettek szert az első önjáró tűzoltóautóra. 2003-ban adományként került hozzájuk egy Mercedes Unimog gépjárműfecskendő. 2008 óta Tóth Szabolcs a parancsnok – az irányítása alatt még nagyobb fejlődésnek indult az egyesület. 2012-re felújították, kibővítették szerházukat, folyamatosan képzik magukat és a pályázati lehetőségeket kihasználva fejlesztik technikai eszközeiket. A jövőre gondolva utánpótlás-nevelő program indult. 2015-ben pedig óriási összefogás eredményeként megvásárolták jelenlegi gépjárműfecskendőjüket.

Napjainkra felszereléseik és eszközeik olyan szintűek, hogy a káreseményeket hatékonyan és biztonságosan fel tudják számolni, mondja az elnök és a parancsnok, és néhány példát hoznak az emlékezetesebb esetek közül: 2008-ban mindenszentekkor egy gyümölcsösben lévő melléképület kapott lángra Kőszegdoroszló határában.

A tűz lakóépületet is veszélyeztetett. Csak többórás megfeszített munka után sikerült eloltani. Egy évvel később villámárvíz okozott hatalmas károkat. Akkor a falu lakóival együtt mentették a menthetőt: szó szerint birkóztak a hatalmas víztömeggel, ami fákat döntött az útra, elmosta a bevezető utakat. A vihar elvonulása után is késő estig dolgoztak a szivattyúkkal, tisztították az utakat, hordták a hordalékot, feldolgozták a kidőlt fákat. 2010 a kéménytüzek éve volt Cákon. 2017 februárjában pedig a Hör­mann-forrás közelében történt tűz adott munkát, veszélyeztetve egy fenyveserdőt. A tüzet három óra megfeszített munkával, hét vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók, közös erővel. Cák öt kilométeres körzetében, Kőszeget is beleértve, hat önkéntes tűzoltó-egyesület tagjai vonulnak, ha baj van.

A cáki önkéntesek is minden eseményről kapnak riasztást, pontosabban jelzést, ami a település 10 kilométeres körzetében, a hegyalján történik. Évente átlagosan hat-nyolc alkalommal vonulnak: ezek kisebb része tűzeset, nagyobb részben viharkárok nyomán kérik a segítségüket, ha a sok eső miatt felgyűlt víz szivattyúzására, a kidőlt fák eltávolítására van szükség. Előnyük van, ha helyismeretre van szükség – gyorsabban a helyszínre érnek, és felderítik, mi történt. De nemcsak tűzoltással, műszaki mentéssel foglalkoznak, hanem aktív szerepet vállalnak a falu életében, például a környezet rendbetételében, de közreműködnek rendezvényeken is, legyen szó májusfaállításról vagy húsvéti locsolásról.

Rendszeresek a tűzoltókarácsonyok a szertárban, ünneplik a gyereknapot, a farsangot, nyár végén családi napot tartanak és részt vesznek a nyitott szertárkapuk programban. Jelmondatuk: „Helyben van a segítség, önként, szabad­időnkből” – ehhez tartják magukat, és bíznak abban, hogy a tűzoltóhagyomány Cákon még nagyon sokáig fennmarad.