Bemutatkozik Nyőgér Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Tavaly ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját Nyőgér Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Az egyesület megalakulása óta aktívan működik, jelen van a falu mindennapi életében.

A mai önkéntes tűzoltóság jogelődje „Nyőgér Község Önkéntes Tűzoltó Egylet” néven 1890-ben alakult, az egyesület most 16 főt számlál, de folyamatosan várják az utánpótlás jelentkezését. 1890-ben alakult meg. Az elődeiktől rájuk maradt alapszabályt és a még működőképes kocsi-fecskendőt ma is nagy becsben őrzik a nyőgéri önkéntesek.

Története során az egyesület folyamatosan fejlődött: az oltáshoz szükséges víz biztosítására előbb víztárolókat építettek. 1964-től, a vízmű létesítésétől kezdve pedig már mindenkor rendelkezésre állt a megfelelő vízmennyiség, az elhelyezett tűzcsapok száma pedig lehetőséget biztosított a gyors beavatkozásra.

1975-ben a Közös Tanács irányítása alá tartozó három község, Sótony, Bejcgyertyános és Nyőgér tűzoltó egyesületeit összevonták. Mivel a nyőgériek felszereltebbek voltak – volt egy Zsuk típusú gépkocsijuk és egy motoros fecskendőjük –, feladatul kapták a szomszédos községekre is kiterjedő gyors segítségnyújtást. Az újabb változást az egyesület életében az 1990-es önkormányzati választások hozták. A korábban egyesült tűzoltó egyesületek ismét különváltak, akkortól kezdve ki-ki a saját településén látta el a tűzmegelőzési és tűzoltási feladatokat. A jó kapcsolattartás és közös együttműködés azonban továbbra sem szakadt meg.

Később a jogszabályi változások következtében az egyesület nem működhetett tovább az önkormányzat irányítása alatt, különálló társadalmi szervezetet kellett létrehozni a fennmaradáshoz. Így alakult meg 2001. április 20-án a mai formájában működő önkéntes tűzoltóság, amit Nyőgér Község Önkéntes Tűzoltósága néven jegyeztek be. A tagok az 1990 óta regnáló Berkes Antalt választották meg újból parancsnokuknak, az egyesület elnöke pedig Tamics János lett. Az egyesület jelenleg 16 főt számlál. Az önkéntes tűzoltók mindegyike rendelkezik negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyammal és több tagnak is van kisgépkezelői tanfolyama.

A nyőgéri önkéntes tűzoltók nem csupán a község közigazgatási határán belüli tűzmegelőzési, tűzoltási és kár- elhárítási feladatokat végzik el, a kulturális és egyházi rendezvényeken is képviseltetik magukat és társadalmi munkát is vállalnak: májusfát állítanak, részt vesznek a halottak napi megemlékezésen, az adventi időszakban pedig a betlehem megépítésében is minden évben segédkeznek.

Jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, amely amellett, hogy anyagilag támogatja egyesületet, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a falugondnoki kisbuszt is. A nyőgéri önkéntesek kihasználják a pályázati lehetőségeket, de bevételük van abból is, hogy sokan számukra ajánlják fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát. Így, anyagi lehetőségeikhez mérten folyamatosan karbantartják és fejlesztik a tűzoltószerház épületét, a tűzoltó-technikai és védőeszközeiket – ha kell, újakat vásárolnak. Rendszerint sikeresen pályáznak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázatokon is.

Az elmúlt tizenhárom évtized Nyőgér életében sem volt mentes a kisebb-nagyobb tűzesetektől. Manapság leginkább a tarlótüzek, közúti balesetek és viharkárok jellemzik a térséget. Tamics János az egyesület legemlékezetesebb káreseményeként a 2018-as Vadása-tavi gátszakadást követő helyreállítási munkákat említi meg. A beavatkozáson túl, ha tehetik, szívesen vesznek részt tűzoltási versenyeken, tűzoltó-találkozókon.

– Az egyesület tagjai elkötelezetten szeretnék továbbvinni az őseiktől örökölt értékeket. Az elkövetkezendő években lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél több mindenben segítségére lenni a falu lakosságának – mondta Tamics János elnök.