Bemutatkozik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viszák

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viszák 1894-ben alakult meg, amit az egyesület birtokában máig meglévő, 1894 óta vezetett „számadó könyve” is megerősít.

A számadó könyv (ami gyakorlatilag egy korabeli, ékes stílusban íródott pénztárkönyv) betekintést enged az akkori egyesület mindennapjaiba, tevékenységébe. A szervezet a Sigray grófi család kezdeményezésére és támogatásával jött létre.

– Amit biztosan tudunk, hogy Dávid Mihály volt az egyesület első parancsnoka, illetve Dávid Ferenc volt az első elnök 1894-ben – mondja el dr. Gérnyi János, az ÖTE jelenlegi elnöke. – Az idén 127 éves egyesület életében már akkor is rengeteg család részt vett, akár tagként, akár támogatóként. Gyakorlatilag nincs olyan család a településen, amely ne vállalt volna valaha, valamilyen részt az egyesület fenntartásában. Mindez jól nyomon követhető a számadó könyvben. Szerintem ebben az összetartásban rejlik az egyesület és településünk ereje is – teszi hozzá az elnök.

A viszáki önkéntes tűzoltók a megőrzött számadó könyvön túl az egyesület 1937-es csapatzászlajára is nagyon büszkék, amely az „Istennek dicsőség, egymásnak segítség” jelmondattal még mindig díszeleg az egyesület irodájában. Ennél is figyelemre méltóbbak a zászlószegek. A címer alakú, névre gravírozott táblácskák a zászlótartó rúdon az egykori adományozók emlékét őrzik. A tisztelet és a köszönet jelei az egyesület támogatói felé, köztük a legnagyobb a zászlóanyát testesíti meg. Az egyesület támogatói közt találunk grófot, orvost, lelkészt, tanítót, országgyűlési képviselőt is. Fővédnöke Róbert Királyi főherceg, védnöke pedig gróf Sigray Antal volt.

A 127 éves egyesület megalakulásának évétől kezdve napjainkig folyamatosan működik. A hetvenes években összevonták ugyan a körjegyzőség többi hasonló szervezetével, 1991 óta azonban újra önálló. Élvezik a község önkormányzatának támogatását: tőlük kapják a szertárépületet, szükség esetén gépjárművet, illetve támogatást is, ami nem csak anyagiakban manifesztálódik.

A viszáki ÖTE 2. kategóriás beavatkozó egység, tevékenységüket a körmendi hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködésben végzik. Szerencsére a csendes falut a nagyobb katasztrófák elkerülték. Előfordult kazaltűz, ami veszélyeztette a mellék- és lakóépületet, máskor kocsibeálló zsúpfedele kapott lángra, illetve könnyűszerkezetes (fa) ház kéménye gyulladt ki, ahol az egyesület tagjai oltották a tűz lángjait, megakadályozva a nagyobb kárt. Helyi közútra dőlt fa eltakarításában is serénykedett az egyesület, szabaddá téve a körzeti orvos feljáróját, és a 2018-as tavaszi áradás is sújtotta a települést, amikor a kiöntött Viszáki patak vizének kellett útját állni, mert több házat veszélyeztetett.
Az egyesületben folyamatos a személyi és a technikai fejlesztés, megragadnak minden pályázati lehetőséget.

Tűzoltógépkocsijuk egyelőre nincs, viszont az eszközparkjuk folyamatosan gazdagodik. Tagjaik száma jelenleg 24, ami a település lakosságának csaknem tíz százaléka. De Gérnyi János nemcsak ezt tartja nagyon fontosnak, hanem azt is, hogy ha baj van, még azok is sietnek segíteni, akik nem tagjai az egyesületnek. Viszák egy ilyen falu.
Testvéri, bajtársi kapcsolatot ápolnak több határon túli magyarlakta településsel. Meghívják egymást a rendezvényeikre, nem hagyják feledésbe merülni a korábban személyes ismeretség nyomán kialakult barátságot. Szorosan együttműködnek a helyi társadalmi szervezetekkel, a Viszáki Polgárőrséggel, és a Viszáki Asszonykórussal, illetve a környező települések, Ivánc, Kisrákos, Pankasz önkéntes tűzoltóival is.

– Ahogy a szervezet eredeti nevében is benne rejlik a szó, a tagok egyek lettek „egylett”, úgy mi is egyek kívánunk lenni továbbra is ebben az egyesületben, a településért, az itt lakókért, és próbálunk egy igazi közösséget építeni. Azt hiszem, ez a legfontosabb – teszi hozzá az elnök.