Bemutatkozik a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A község egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szervezete a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 1899-ben indult útjára még az egyesülés előtti településeken, Szentlőrincen, Táplánfán és Szentkereszten. A beavatkozásokban részt vevők „magját” ma tíz aktív önkéntes tűzoltó adja.

A tűzoltó közösségek célja 120 éve is az előforduló tüzek oltása, a személy- és vagyonvédelem, a bajba jutottak megsegítése volt. A tagság feltételezte a feddhetetlen erkölcsöt, és, hogy a 18. évüket betöltött honpolgárok azonosulni tudjanak a szerveződés főbb célkitűzéseivel. Az alapító, a pártoló és a működő tagsághoz kötődő tagok összessége adta a teljes tagságot, az elnöki posztot ifj. Gróf Széchenyi Jenő szentlőrinczi földbirtokos töltötte be. Az egyesületet 1925-ben jegyezték be, Gyöngyösszentkereszten negyvenen, Táplánfán 32-en csatlakoztak. Akkortól az időnként nehézségekkel és az azokból adódó szünetekkel tarkítva, de folyamatosan működik a szervezet, meséli Tancsics József (Süni) és Tulok Antal. Az előbbi a rangidős, 2007 óta elnök és parancsnok is, előtte két évtizeden keresztül hivatásos tűzoltó volt. Az utóbbi 2008-ban csatlakozott az ÖTE-hez, azóta intézi a működéshez szükséges teendőket, pénzügyi elszámolásokat, pályázatokat és ő a szakmai képzések felelőse is.

Tőlük tudjuk meg, hogy a napjainkban működő tűzoltó egyesület is egy fent említett „alvó” állapot után szerveződött újjá 2007-ben. A sorsdöntő évben két lehetőség állt előttük: vagy megszűnnek, vagy gyökeres változásokat eszközölve újjászervezik az egyesületet. A döntési kényszer felébresztette a tenni akarást a meglévő és újonnan csatlakozó tagságban, csakúgy, mint az újjászerveződő vezetésben. Új alapokra helyeztük működésünket – meséli a parancsnok. Akkoriban szépült meg a tűzoltó szerház, szereztek be egy csapatszállító járművet, tűzoltó versenycsapatok szerveződtek, térségi és megyei szinten is előkelő eredményeket értek el. Minden lehetséges pályázatot megragadtak, folyamatosan bővült védőeszközeik, felszereléseik köre. Jelentős mérföldkő volt a 2016 novemberében vásárolt Steyr TLF-2000 tűzoltó gépjármű fecskendő, amely alkalmas hét tűzoltó, a beavatkozásokhoz szükséges tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés és 2000 liter oltóvíz helyszínre szállítására, rendelkezik normál és magas nyomású beépített tűzoltó szivattyúval, gyorsbeavatkozóval és beépített tető-vízágyúval. Mint mondják, a hangsúly egyre inkább áthelyeződött arra, hogy a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges tárgyi és képzettségi feltételeket is megteremtsék. 2010-ben aktív tagságuk tűzoltó alaptanfolyamot végzett, amit újabbak követtek az új tagok részére. Majd további tanulás következett, hogy a speciális eszközöket kezelni tudják. Tagságuk „szakmai magját” a bevethető tíz aktív tűzoltó adja. Tűzoltó alaptanfolyami képesítésükön kívül jogosultak kezelni a tulajdonukban álló tűzoltó szakfelszereléseket és kisgépeket. A szinten tartást azóta is a rendszeres szakmai képzések, gyakorlatok biztosítják.

– 2012-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. Kiváló emberi és szakmai kapcsolatban dolgozunk együtt a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományával és a szombathelyi hivatásos tűzoltókkal, amire különösen büszkék vagyunk. Azóta a község területén tűzoltói beavatkozást igénylő veszélyhelyzeteket közösen számoljuk fel. A tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésében településünkön minden esetben részt veszünk, mindemellett nem egyszer segítettünk már Táplánszentkereszten kívül is, amikor szomszédos falut vagy várost ért elemi csapás. Tűzmegelőzéssel összefüggő tájékoztatást is végzünk: rendszeresen közlünk felhívásokat a helyi sajtóban, és próbáljuk elültetni a tűzoltói szemlélet csíráját a jövő fiataljaiban óvodai, iskolai rendezvényeken. Szertárkapunk mindig nyitva áll az érdeklődő tűzoltójelöltek előtt. Egyesületünk alapító tagja volt a 2013-ban megalakult Szombathelyi Járási Borostyánkő Mentőcsoportnak – ennek révén aktív részt vállalunk veszélyhelyzetek polgári védelmi kezelésében – mesélik. A mentőcsoport összetételéből és technikai felszereltségéből adódóan képes speciális feladatok ellátására, például tűzesetek, műszaki mentések felszámolására, a lakosság ellátására, kitelepítésére, befogadóhely kialakítására, vízről és vízből mentési, valamint magasból és mélyből mentési feladatok ellátására, árvízi és villámárvízi védekezésre.

Az emlékezetes beavatkozásokat is említik: 2017 augusztusában viharkárokat számoltak fel. Éjszaka kezdődtek a mentési munkák, 26 órát folyamatosan dolgoztak, 36 káreseménynél avatkoztak be. 2018 júniusában a Vadása-tó gátjának megerősítési munkáiban vettek részt.
Az idén áprilisban a szombathelyi hulladékudvar tüzét oltották éjszaka, és segítettek másnap az oltási utómunkákban is. Augusztusban viharkárok felszámolásához vonultak: összesen hét helyszínen avatkoztak be, hat esetben Szombathelyen és egy esetben Kenézben, ahol lakosságvédelmi intézkedést hajtottak végre. A tűzmegelőzésben is aktívak: folyamatosan hirdették az avar és kerti hulladék égetésének érvényes szabályait. Részt vesznek az óvoda és az iskola tűzriadó-tervének begyakorlásában, és sokat tesznek a szénmonoxid-mérgezések megelőzéséért.

Nem utolsósorban kifejezetten összetartó és együtt gondolkodó csapat a táplánszentkereszti önkéntes tűzoltóké. Arra törekednek, hogy a folyamatos fejlesztések, képzések révén műszaki igényességgel és jó szakmai szinten lássák el önként vállalt feladataikat. Meggyőződésük, hogy amit vállaltak, az fontos és nemes célt szolgál.